ČSN ISO 5318 (654818) Zrušená norma

Průmyslová hnojiva. Stanovení draslíku. Vážková metoda s tetrafenylboritanem draselným (Referenční metoda)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5318:1983. Stanoví vážkovou metodu pro stanovení draslíku ve zkušebních roztocích průmyslových hnojiv. Je vhodná pro rozhodčí rozbory i pro referenční účely. Normalizována je podstata zkoušky, a to takto: "srážení iontů draslíku přítomných v alikvotním podílu zkušebního roztoku (předem upraveného bromovou vodou a aktivním uhlím, jestliže jsou přítomny kyanamidy a/nebo organické látky) tetrafenylboritanem sodným (NaTFB) ve slabě zásaditém prostředí v přítomnosti dihydrátu disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové (disodná sůl EDTA) a formaldehydu k vyloučení rušivého vlivu amonných iontů." Příprava zkušebních roztoků podle ISO 5317. Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 5318 (65 4818) byla vydána v lednu 1996. Nahradila kapitolu 3 a 4 ČSN 65 4816 z 13.8.1982.

Označení ČSN ISO 5318 (654818)
Katalogové číslo 18649
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963186498
Norma byla zrušena k 1. 6. 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)