ČSN EN 361 (832620) Zrušená norma

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací postroje

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 361:1992. Specifikuje požadavky, zkušební metody, návody pro používání a značení zachycovacích postrojů. Jiné typy zachycovacích postrojů jsou specifikovány v EN 358. Systémy zachycení pádu jsou specifikovány v EN 363.
Poznámka: Norma pro záchranné postroje bude připravena v CEN/TC 160. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitola 3 Termíny a definice, kapitola 4 Technické požadavky, kapitola 5 Zkušební metody a kapitola 6 Návod k používání a značení. Zde se opět - jak je to v normách EN obvyklé - mimo jiné požaduje, aby návod k používání byl v jazyce země prodeje. ČSN EN 361 (83 2620) byla vydána v lednu 1996. Nahradila spolu s ČSN EN 364 (83 2660) z ledna 1996 články 1 až 9, 16 až 17, 24 až 32, 36, 38 až 39, 47 až 49, 57 až 58, 71 až 72, 74, 76 a 78 ČSN 83 2611 z 19.7.1989. Dále mění článek 37, název článku 79, 83, 96, 100 a dodatek výše uvedené normy.

Označení ČSN EN 361 (832620)
Katalogové číslo 18697
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963186979
Norma byla zrušena k 1. 4. 2003
a nahrazena ČSN EN 361 (832620)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo