ČSN EN 288-3 (050313) Zrušená norma

Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů. Část 3: Zkoušky postupů obloukového svařování ocelí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 288-3:1992. Stanoví způsob schvalování postupu svařování zkouškami postupu svařování. Definuje podmínky pro provedení zkoušek postupu svařování a omezení platnosti schválených postupů svařování pro všechny praktické činnosti spojené se svařováním v rozsahu svařovacích proměnných, uvedených v kapitole 8. Zkoušky musí být prováděny podle této normy nebo podle přísnějších zkoušek stanovených v odpovídajících normách výrobků nebo smluvně. Tato norma platí pro obloukové svařování ocelí. Základní požadavky této normy mohou být, po dohodě smluvních stran, použity také pro jiné metody tavného svařování. Těmito zkouškami mohou být např. zkouška tahem, lámavosti, rázem, kluzu, tažnost, chemický rozbor, roybor makrostruktury a stanovení delta-feritu u austenitických ocelí. Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Odkazy na normy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Předběžná specifikace postupu svařování (pWPS), kapitola 5 - Zkouška postupu svařování, kapitola 6 - Zkušební kus, kapitola 7 - Prohlídka a zkoušení, kapitola 8 - Rozsah schválení a kapitola 9 - Protokol o schválení postupu svařování (WPAR). Dále obsahuje informativní Přílohy A a B. ČSN EN 288-3 (05 0313) byla vydána v lednu 1996.
"Změnou A1) z 11/1998", vydanou v listopadu 1998, se s účinností od 1.12.1998 provádějí v normě rozsáhlé opravy a změny.

Označení ČSN EN 288-3 (050313)
Katalogové číslo 18168
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963181684
Změny a opravy A1 11.98t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 15614-1 (050313)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 288-9 (050319)
Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu