ČSN EN 288-9 (050319)

Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu

ČSN EN 288-9 Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 288-9:1999. Evropská norma EN 288-9:1999 má status české technické normy. Stanoví způsob schvalování postupu svařování zkouškou postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu za normálních atmosférických podmínek. Určuje podmínky schvalovacího postupu svařování a hranice platnosti tohoto schválení pro všechny svářečské operace, prováděné v rozsahu základních svářečských proměnných, uvedených v kapitole 8. Používá se pro obloukové svařování ocelí skupin 1, 2 a 3 podle (ČSN) CR 12187. Základní principy této normy mohou být použity, po dohodě smluvních stran, také pro jiné metody tavného svařování. Požadavky na stanovení postupu svařování a jeho kvalifikaci za podmínek svařování při přetlaku a svařování pod vodou, nejsou v této doplňující normě zahrnuty. Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Předběžná specifikace postupu svařování (pWPS), kapitola 5 - Zkouška postupu svařování, kapitola 6 - Zkušební kus, kapitola 7 - Kontrola a zkoušení, kapitola 8 - Rozsah schválení, kapitola 9 - Protokol o schválení postupu svařování (WPAR). Norma dále obsahuje informativní Přílohy A, B a C. ČSN EN 288-9 (05 0319) byla vydána v září 2000.

Označení ČSN EN 288-9 (050319)
Katalogové číslo 58647
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2000
Datum účinnosti 1. 10. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963586472
Dostupnost skladem (tisk na počkání)