ČSN IEC 1000-2-2 (333431) Zrušená norma

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 2: Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s IEC 1000-2-2:1990. Tento oddíl IEC 1000-2 se týká rušení šířených vedením v kmitočtovém rozsahu do 10 kHz s rozšířením na systémy síťové signalizace. Tento oddíl stanovuje číselné hodnoty kompatibilních úrovní pro střídavé rozvodné nn sítě o jmenovitém kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz. Zabývá se aplikacemi kompatibilních úrovní za účelem určení např. dovoleného vyzařování rušení jednotlivými zařízeními nebo sítěmi odběratelů, protože se musí brát v úvahu další parametry sítě, jako např. kmitočtová charakteristika impedance sítě. Dále tento oddíl nepředurčuje stanovení úrovní odolnosti jednotlivými výbory, poskytuje však pro něj pokyn. Uvažované jevy rušení jsou: harmonické, meziharmonické, kolísání napětí, poklesy a krátká přerušení napětí, signály v síti, nesymetrie napětí, změny v kmitočtu sítě, stejnosměrné složky. podává informace o úrovních různých typů rušení, které lze očekávat ve veřejných rozvodných sítích a tím dát pokyn: odborníkům a rozvodným energetickým podnikům ke stanovení mezí vyzařování rušení do sítě; předmětovým výborům IEC ke stanovení úrovní odolnosti zařízení proti rušení ve veřejné rozvodné síti. ČSN IEC 1000-2-2 (33 3431) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN IEC 1000-2-2 (333431)
Katalogové číslo 18451
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963184517
Změny a opravy Z1 1.03t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2005
a nahrazena ČSN EN 61000-2-2 (333432)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN IEC 1000-1-1 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: Všeobecně. Díl 1: Použití a interpretace základních definic a termínů

ČSN IEC 1000-2-1 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích

ČSN IEC 1000-2-3 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu

ČSN IEC 1000-2-6 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 6: Určování úrovní emise nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení průmyslových závodů

ČSN IEC 61000-3-4 (333431)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-4: Meze - Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A