ČSN IEC 796-2 (369309)

Mikroprocesorová systémová sběrnice, 8-bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 2: Popis mechanických částí a řazení vývodů pro konfiguraci systémové sběrnice s hranovými konektory (přímými)

ČSN IEC 796-2 Mikroprocesorová systémová sběrnice, 8-bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 2: Popis mechanických částí a řazení vývodů pro konfiguraci systémové sběrnice s hranovými konektory (přímými)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s IEC 769-2:1990. (Tato norma je tvořena třemi sériemi publikací, a to: Část 1: Popis funkce s elektrickými a časovými specifikacemi. Část 2: Popis mechanických částí a řazení vývodů pro konfiguraci systémové sběrnice s hranovými konektory (přímými). Část 3: Popis mechanických částí a řazení vývodů pro konfiguraci eurokarty s konektory (nepřímými) s kolíky a dutinkami.) Tato druhá část je jednou z řady norem pojednávajících o elektrickém a mechanickém rozhraní , které umožňuje různým částem mikroprocesorového systému vzájemně na sebe působit. Propojovací sběrnice slouží jako prostředek paralelního transferu a obslužného signálového propojení pro úzce navázané části systému. Série sestává z jedné normy popisující funkci a ze dvou norem popisujících alternativy mechanických částí. Cílem této normy je : popsat všechny fyzikální a mechanické specifikace, které musí konstruktér respektovat při návrhu propojovací desky nebo při návrhu desek s plošnými spoji, které budou zasunuty do rozhraní systémové sběrnice. Veškeré rozměry jsou uvedeny v milimetrech a pro informaci jsou doplněny palcovými mírami v závorkách. (Směrodatné jsou rozměry v milimetrech). ČSN IEC 796-2 (36 9309) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN IEC 796-2 (369309)
Katalogové číslo 18681
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963186818
Změny a opravy Z1 12.02t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN IEC 796-1 (369309)
Mikroprocesorová systémová sběrnice. 8-bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 1: Popis funkce s elektrickými a časovými specifikacemi

ČSN IEC 796-3 (369309)
Mikroprocesorová systémová sběrnice. 8-bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 3: Popis mechanických částí a řazení vývodů pro konfiguraci eurokarty s konektory (nepřímými) s kolíky a dutinkami