ČSN EN 363 (832650) Zrušená norma

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Systémy zachycení pádu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Platí od 1.1.1997. Důvod oddálení platnosti: Dosud vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského řadu č. 324/1990 Sb., připouští při ochraně proti pádu z výšky použití postroje i bezpečnostního pásu. V evropských normách není použití bezpečnostních pásů proti pádům z výšky povoleno. Vzhledem k jejich dosavadnímu hromadnému použití (zejména v útvarech požární ochrany), je platnost normy oddálena, aby bylo možno tyto nahradit bezpečnostními postroji s tlumičem energie (pádu) a rovněž novelizovat v tomto smyslu výše uvedenou vyhlášku. Norma je identická s EN 363:1992. Specifikuje termíny, definice a všeobecné požadavky na systémy zachycující pád, které slouží jako osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tuto normu doplňují popsané příklady, jak součásti nebo sestavené součásti smí být spojeny se systémem zachycení pádu. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitola 3 Termíny a definice, kapitola 4 Příklady systémů zachycení pádu, kapitola 5 Technické požadavky. Zejména v této poslední kapitole jsou přesně specifikovány požadavky na provedení, konstrukci a jednotlivé součásti právě z hlediska jejich ochranné funkce. ČSN EN 363 (83 2650) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN EN 363 (832650)
Katalogové číslo 18658
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963186580
Norma byla zrušena k 1. 4. 2003
a nahrazena ČSN EN 363 (832650)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)