ČSN ISO 6703-3 (757414)

Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 3: Stanovení chlorkyanu

ČSN ISO 6703-3 Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 3: Stanovení chlorkyanu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6703-3:1984. Hned v předmluvě k normě je uvedeno toto: Upozornění: kyanidy jsou toxické a je proto třeba s nimi a s jejich roztoky zacházet s maximální opatrností. Veškeré úkony se provádějí v digestoři. Nesmí dojít ke styku s kůží a očima. K pipetování se používá vždy bezpečnostní pipeta (pipeta opatřená balonkem). Detoxikace vzorků a roztoků obsahujících kyanidy popř. těžké kovy se provádí v souladu s místně platnými předpisy. Jiné chemikálie předepisované k použití v této části ISO 6703 jsou také nebezpečné, např. pyridin. Tato norma se skládá ze čtyř dále uvedených částí: část 1: Stanovení veškerých kyanidů; část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů; část 3: Stanovení chlorkyanu; část 4: Stanovení kyanidů difuzí při pH 6. Tato první část ISO 6703 specifikuje metodu stanovení kyanidů přítomných ve vodě jako chlorkyan. Metodu je možno použít ke stanovení koncentrací chlorkyanu v rozmezí od 0,02 mg.l-1 do 15 mg.l-1. Ionty a sloučeniny uvedené dále v tabulce ruší stanovení, jsou-li přítomné jednotlivě nebo společně v koncentracích, které jsou vyšší než mezné hodnoty uváděné v tabulce (seznam není úplný).
Tabulka - Rušivé vlivy
+---------------------------------------------------+
¦ Rušivý vliv ¦ Mezná koncentrace mg.l-1 ¦
+-----------------------+---------------------------¦
¦ sulfidy ¦ 1 000 ¦
¦ polysulfidy ¦ 300 ¦
¦ sulfidy a polysulfidy ¦ 1 000 ¦
¦ siřičitany ¦ 500 ¦
¦ thiosírany ¦ 1 000 ¦
¦ thiokyanatany ¦ 1 000 ¦
¦ chlor (elementární) ¦ 250 ¦
+---------------------------------------------------+
Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Ke vzorku se přidá roztok chloridu cínatého. Chlorkyan uvolněný při hodnotě pH 5 ,4 a za teploty laboratoře se vytěsní proudem vzduchu do absorpčního roztoku obsahujícího pyridin a kyselinu barbiturovou. Koncentrace chlorkyanu se stanoví fotometricky." Podrobně popsán je i postup zkoušky. ČSN ISO 6703-3 (75 7414) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN ISO 6703-3 (757414)
Katalogové číslo 18889
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963188898
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 6703-2 (757414)
Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů