ČSN EN 27326 (635212) Zrušená norma

Pryžové a plastové hadice. Stanovení odolnosti proti ozónu za statických podmínek (ISO 7326:1991)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 27326:1993. Předepisuje tři metody pro stanovení odolnosti vnějších obalů hadic proti ozónu: metoda 1 - pro vnitřní průměry až do 25 mm včetně, zkouší se přímo na hadici; metoda 2 - pro vnitřní průměry větší než 25 mm, zkouší se na zkušebním tělese ze stěny hadice; metoda 3 - pro vnitřní průměry větší než 25 mm, zkouší se na zkušebním tělese z obalu hadice. Metoda 3 se smí používat tehdy, není-li možno provést zkoušku podle metody 2. ČSN EN 27326 (63 5212) byla vydána v lednu 1996. Nahradila ČSN 63 5212 z 28.3.1985.

Označení ČSN EN 27326 (635212)
Katalogové číslo 18882
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963188829
Norma byla zrušena k 1. 9. 2008
a nahrazena ČSN EN ISO 7326 (635212)
Tato norma nahradila ČSN 63 5212 (635212) z března 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)