ČSN P ENV 41802-4 (369281) Zrušená norma

Propojení informačních systémů. Předvádění síťové služby v protokolu X.25. Část 4: Požadavky na virtuální volání s trvalým přístupem závislé na podsíti PSDN na přenosovém médiu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 41802-4:1992. Tato ENV je součástí šestidílné předběžné normy. Její části jsou: 1. Všeobecný popis a požadavky nezávislé na podsítích.2. Požadavky závislé na podsíti LAN a nezávislé na přenosovém médiu.3. Požadavky závislé na podsíti ISO/IEC 8802-3 CSMA/CD a závislé na přenosovém médiu.4. Požadavky na virtuální volání s trvalým přístupem, závislé na podsíti PSDN a závislé na přenosovém médiu.5. Profil RC51.1111 (M-IT-02 R/32 po pronajatém vedení PSTN).6. Profil RC51.1121 (M-IT-02 R/32 po digitálním datovém okruhu/pronajatém vedení CSDN). Tato funkční norma specifikuje požadavky závislé na typu podsítě, vhodné pro jednotku komunikace propojených systémů používající virtuální spoje s trvalým přístupem k síti PSDN. Činnost jednotky komunikace propojených systémů může zahrnovat převádění síťových služeb z jedné podsítě do jiné, přičemž tyto podsítě nemusejí být stejného typu. Tato část funkční normy se vztahuje pouze na komunikaci mezi podsítěmi PSDN s trvalým přístupem, používající virtuální volání. ČSN P ENV 41802-4 (36 9281) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN P ENV 41802-4 (369281)
Katalogové číslo 18046
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963180465
Norma byla zrušena k 1. 3. 2004