ČSN ISO 3691 +Amd.1 (268812) Zrušená norma

Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy

ČSN ISO 3691 +Amd.1 Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3691:1980, včetně její změny Amd 1:1983. Čl.4. až 15.3.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Norma stanoví bezpečnostní požadavky pro výrobu, použití, provoz a údržbu motorových vozíků. Termín "motorové vozíky" je používán pro motorová vozidla využívaná pro převážení, tlačení, tažení, zvedání nebo stohování různých druhů nákladů, jak je uvedeno v části 3. Termín "musí" vyjadřuje závazný požadavek, termín "má" vyjadřuje doporučený požadavek. Zezávazněna je prakticky celá norma, protože kapitoly 1 až 3 se týkají předmětu normy, odkazu na jiné normy a čtyř termínů. Čl. 15.3.2 je pak posledním článkem normy. V normě jsou obsaženy následující kapitoly: kapitola 4 Jmenovitá hmotnost, kapitola 5 Informační štítky, kapitola 6 Stabilita, požadavky a zkoušky, Kapitola 7 Brzdný výkon, kapitola 8 Směr pojezdu - ovládače, kapitola 9 Symboly ovládání, kapitola 10 Požadavky na hnací zařízení a příslušenství, kapitola 11 Systémy a zařízení pro zdvihání, naklápění a další pohyby, kapitola 12 Ochranná zařízení, kapitola 13 Ergonomické a další faktory okolního prostředí (ve stavu přípravy), kapitola 14 Provozní pravidla a pokyny pro uživatele a řidiče, kapitola 15 Pokyny pro údržbu. Bohužel v ergonomických otázkách buď odkazuje na jiné normy, nebo prostě (zatím) příslušnou část vynechává (viz kapitola 13.) ČSN ISO 3691 + Amd (26 8812) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN ISO 3691 +Amd.1 (268812)
Katalogové číslo 18371
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963183718
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)