ČSN ISO 9807 (979005) Zrušená norma

Bankovnictví. Požadavky na autentizaci zpráv (bankovní služby pro drobnou klientelu)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje postupy, určené k využití při zajištění integrity zpráv v oblasti bankovních služeb pro drobnou klientelu a pro ověření, že zpráva pochází z autorizovaného zdroje. Norma také popisuje metodu schvalování algoritmů pro použití k autentizaci zpráv v bankovnictví pro drobnou klientelu. Pravidla pro prezentaci údajů nejsou specifikována, ačkoliv je pro oba účastníky komunikace nezbytné používat pro prezentaci dat totožné prostředky. Postupy jsou rovněž nezávislé na používaném systému přenosu. V příloze A je uveden seznam algoritmů schválených pro výpočet kódu pro autentizaci zprávy (MAC). V příloze B je uvedena metoda určená ke schvalování algoritmů autentizace. V příloze C je obsažen postup, jak předejít určení klíče vyčerpáním všech možností. V příloze D je uveden návod na výběr autentizačních prvků. Příloha E podává určité obecné informace týkající se ochrany před interním podvodem ze strany odesilatele nebo příjemce, např. padělání kódu pro autentizaci zprávy příjemcem, příloha F popisuje metodu pro generování pseudonáhodného klíče. Příloha G obsahuje bibliografické odkazy.

Označení ČSN ISO 9807 (979005)
Katalogové číslo 18190
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963181905
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)