ICS 03.060 - Finančnictví. Bankovnictví. Měnové systémy. Pojišťovnictví

ČSN 91 6012 (916012) - prosinec 2001

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností

230 Kč

ČSN ISO 8532 (979012) - červen 1997

Cenné papíry - Formát pro přenos čísel certifikátů

190 Kč

ČSN ISO 9019 (979013) - červen 1997

Cenné papíry - Číslování certifikátů

125 Kč

ČSN ISO 19092 (979123) - duben 2009

Finanční služby - Biometrika - Struktura bezpečnosti

570 Kč