Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 61000-4-9 (333432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-9: Zkušební a měřicí technika - Pulsy magnetického pole - zkouška odolnosti

Objednat


Cena: 497 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Pozor, tato norma bude zrušena k 17. 8. 2019. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3334 Odběr elektrické energie

ICS: 29.020 Elektrotechnika obecně

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 61000-4-9:1993. Tato norma je částí řady IEC 1000 podle následující struktury: Část 1: Všeobecně, část 2: Prostředí, část 3: Meze, část 4: Zkušební a měřicí technika, část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů, část 6: Kmenové normy a část 9: Různé. Tento devátý oddíl mezinárodní normy IEC 1000-4 stanoví požadavky na odolnost zařízení proti impulsnímu magnetickému rušení za provozních podmínek. Týká se hlavně těchto zařízení: průmyslových instalací a elektráren, rozvoden vysokého a velmi vysokého napětí. Použitelnost této normy pro zařízení instalovaná v různých lokalitách je určena výskytem jevu specifikovaného v kapitole 3. Norma neuvažuje rušení způsobená kapacitní nebo induktivní vazbou v kabelech nebo v jiných částech instalace. Tyto aspekty pokrývají jiné normy IEC zabývající se rušeními šířenými vedením. Předmětem této normy je vytvoření obecné a reprodukovatelné základny pro vyhodnocení provozu elektrických a elektronických zařízení pro domácí , obchodní a průmyslové použití při vystavení impulsním magnetickým polím. Norma definuje: doporučené zkušební úrovně, zkušební zařízení, zkušební sestavu, zkušební postup. Vedle definic jsou normalizovány zkušební úrovně, zkušební zařízení, zkušební sestava, postup zkoušky a výsledky zkoušky. Norma obsahuje několik obrázků týkajících se charakteristiky zkušební sestavy, zkušebního generátoru a citlivosti na magnetické pole. ČSN EN 61000-4-9 (33 3432) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN EN 61000-4-9 (333432)
Katalogové číslo 18575
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963185750
Změny a opravy Z1 11.01t, Z2 3.17t
Norma je platná do 17. 8. 2019
a bude nahrazena ČSN EN 61000-4-9 ed. 2 (333432)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 61000-1-2 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy

ČSN EN 61000-2-10 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-10: Prostředí - Popis prostředí HEMP - Rušení šířená vedením

ČSN EN 61000-2-12 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-12: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí

ČSN EN 61000-2-2 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí

ČSN EN 61000-2-4 ed. 2 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech

ČSN EN 61000-2-9 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí HEMP - vyzařované rušení - Základní norma EMC

ČSN EN 61000-3-11 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem ≤ 75 A, které je předmětem podmíněného připojení

ČSN EN 61000-3-12 ed. 2 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-12: Meze - Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a ≤ 75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí

ČSN EN 61000-3-2 ed. 4 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A)

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení