ČSN 73 6177 (736177) Zrušená norma

Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje zkušební metody pro měření a vyhodnocování protismykových vlastností povrchů pozemních komunikací (asfaltových, betonových a dlážděných).

V normě jsou uvedeny tyto zkušební metody:
a) zjišťování mikrotextury vozovky kyvadlem TRRL;
b) zjišťování makrotextury vozovky pískem;
c) zjišťování makrotextury vozovky laserovou kamerou systému ARAN;
d) zjišťování součinitele podélného tření dynamometrickým přívěsem VÚD-2;
e) zjišťování součinitele podélného tření zařízením TRT;
f) zjišťování součinitele bočního tření zařízením DRS 01.

Označení ČSN 73 6177 (736177)
Katalogové číslo 18412
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963184128
Změny a opravy Z1 6.02t, Z2 5.05t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2009
a nahrazena ČSN 73 6177 (736177)
Tato norma nahradila ČSN 73 6177 (736177) z dubna 1985
ČSN 73 6195 (736195) z května 1974
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 77
  • ČSN 736177
  • ČSN 73 61 77 : 1996
  • ČSN 736177:1996
  • ČSN 73 6177:1996