ICS 93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací

ČSN ISO 13472-1 (011649) - září 2004

Akustika - Měření in situ zvukové pohltivosti povrchu vozovky - Část 1: Metoda zvětšené plochy

350 Kč

ČSN ISO 13472-2 (011649) - srpen 2010

Akustika - Měření vlastností zvukové pohltivosti vozovky in situ - Část 2: Bodová metoda pro odrazivé povrchy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 13473-1 (011678) - září 2019 aktuální vydání

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 1: Určování průměrné hloubky profilu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13473-5 (011678) - srpen 2010

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 5: Stanovení megatextury

350 Kč

ČSN ISO 13473-2 (011678) - prosinec 2003

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 2: Terminologie a základní požadavky vztahující se k analýze profilu textury vozovky

340 Kč

ČSN ISO 13473-3 (011678) - září 2004

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 3: Specifikace a klasifikace profilometrů

230 Kč

ČSN ISO 11819-1 (011679) - srpen 2000

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.01t

372 Kč

ČSN EN 15626 (657055) - únor 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv zkouškou ponořením do vody - Metoda s kamenivem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13588 (657108) - červen 2018

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem

340 Kč

ČSN EN 12591 (657201) - září 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty

340 Kč

ČSN EN 13924-1 (657202) - srpen 2016

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální silniční asfalty - Část 1: Tvrdé silniční asfalty

350 Kč

ČSN 65 7204 (657204) - srpen 2016

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční asfalty

190 Kč

ČSN EN 13808 (657207) - říjen 2013 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.15t

472 Kč

ČSN EN 14023 (657220) - říjen 2010 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.13t, Z2 2.19t

437 Kč

ČSN 65 7222-1 (657222) - září 2017

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 1: Polymerem modifikované asfalty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

157 Kč

ČSN 65 7222-2 (657222) - leden 2018

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 2: Asfalty modifikované pryžovým granulátem

125 Kč

ČSN 65 7222-3 (657222) - květen 2018

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 3: Speciální polymerem modifikované asfalty

190 Kč

ČSN EN 14260 (658012) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Silniční dehty - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1367-5 (721195) - srpen 2011 aktuální vydání

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5: Stanovení odolnosti vůči tepelnému šoku

190 Kč

ČSN EN 13043 (721501) - duben 2004 aktuální vydání

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.06t, Z2 3.08t, Z4 3.14t

666 Kč

ČSN EN 1341 ed. 2 (721861) - červen 2013 aktuální vydání

Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 1342 ed. 2 (721862) - červen 2013 aktuální vydání

Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1343 ed. 2 (721863) - červen 2013 aktuální vydání

Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 13282-1 (722488) - srpen 2013

Hydraulická silniční pojiva - Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 13282-2 (722488) - říjen 2015

Hydraulická silniční pojiva - Část 2: Normálně tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody

350 Kč

ČSN EN 13282-3 (722488) - srpen 2015 aktuální vydání

Hydraulická silniční pojiva - Část 3: Hodnocení shody

230 Kč

ČSN EN 1344 (722615) - duben 2014 aktuální vydání

Cihelné dlažební prvky - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 1338 (723038) - prosinec 2004 aktuální vydání

Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.06t

590 Kč

ČSN EN 1339 (723039) - prosinec 2004 aktuální vydání

Betonové dlažební desky - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.06t

590 Kč

ČSN EN 1340 (723040) - prosinec 2004 aktuální vydání

Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.06t

590 Kč

ČSN P CEN/TS 12633 (724320) - červenec 2015

Metoda leštění zkušebních těles před měřením odolnosti proti kluzu a smyku

230 Kč

ČSN EN 13596 (727672) - červenec 2005 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti v tahu

190 Kč

ČSN 73 6120 (736120) - srpen 2021

Stavba vozovek - Ostatní asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

590 Kč

ČSN 73 6122 (736122) - říjen 2019 aktuální vydání

Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody

440 Kč

ČSN 73 6123-1 (736123) - červen 2014 aktuální vydání

Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shody

350 Kč

ČSN 73 6124-2 (736124) - březen 2008

Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 2: Mezerovitý beton

190 Kč

ČSN 73 6126-1 (736126) - květen 2019 aktuální vydání

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody

230 Kč

ČSN 73 6126-2 (736126) - červen 2006

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku

125 Kč

ČSN 73 6127-1 (736127) - březen 2008

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou

125 Kč

ČSN 73 6127-2 (736127) - březen 2008

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetrační makadam

125 Kč

ČSN 73 6127-3 (736127) - březen 2008

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 3: Asfaltocementový beton

190 Kč

ČSN 73 6127-4 (736127) - březen 2008

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí

125 Kč

ČSN 73 6129 (736129) - květen 2021 nové vydání

Stavba vozovek - Postřiky a nátěry

230 Kč

ČSN 73 6130 (736130) - květen 2021 nové vydání

Stavba vozovek - Kalové vrstvy

230 Kč

ČSN 73 6131 (736131) - únor 2010

Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců

350 Kč

ČSN 73 6132 (736132) - březen 2021 nové vydání

Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze

190 Kč

ČSN EN 13108-1 ed. 2 (736140) - duben 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton

440 Kč

ČSN EN 13108-2 ed. 2 (736140) - duben 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM)

350 Kč

ČSN EN 13108-20 ed. 2 (736140) - červen 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu

350 Kč

ČSN EN 13108-21 ed. 2 (736140) - září 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby

340 Kč

ČSN EN 13108-3 ed. 2 (736140) - únor 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 13108-31 (736140) - červen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 31: Asfaltový beton s asfaltovou emulzí

440 Kč

ČSN EN 13108-4 ed. 2 (736140) - únor 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 13108-5 ed. 2 (736140) - leden 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový

440 Kč

ČSN EN 13108-6 ed. 2 (736140) - říjen 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt

340 Kč

ČSN EN 13108-7 ed. 2 (736140) - říjen 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní

350 Kč

ČSN EN 13108-8 ed. 2 (736140) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál

230 Kč

ČSN EN 13108-9 (736140) - leden 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 9: Asfaltová směs pro ultratenké vrstvy z asfaltového betonu (AUTL)

340 Kč

ČSN 73 6141 (736141) - prosinec 2020

Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí

230 Kč

ČSN EN 12271 (736145) - listopad 2008 aktuální vydání

Nátěry - Specifikace

350 Kč

ČSN EN 12273 (736146) - duben 2009 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Specifikace

350 Kč

ČSN EN 13877-1 (736150) - říjen 2013 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály

230 Kč

ČSN EN 13877-2 (736150) - říjen 2013 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky

230 Kč

ČSN EN 13877-3 (736150) - květen 2006 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro kluzné trny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.14t

222 Kč

ČSN EN 14188-1 (736151) - leden 2006 aktuální vydání

Zálivky a vložky do spár - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka

340 Kč

ČSN EN 14188-2 (736151) - leden 2006 aktuální vydání

Zálivky a vložky do spár - Část 2: Specifikace pro zálivky za studena

340 Kč

ČSN EN 14188-4 (736151) - březen 2010

Zálivky a vložky do spár - Část 4: Specifikace pro adhezní nátěry pro zálivky spár

190 Kč

ČSN EN 15466-1 (736152) - březen 2010

Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 1: Stanovení homogenity

125 Kč

ČSN EN 15466-2 (736152) - březen 2010

Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím

190 Kč

ČSN EN 15466-3 (736152) - březen 2010

Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 3: Stanovení obsahu pevných látek a těkavých podílů

125 Kč

ČSN EN 12970 (736153) - březen 2008 aktuální vydání

Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 13285 ed. 2 (736155) - květen 2019 aktuální vydání

Nestmelené směsi - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 14227-1 (736156) - listopad 2013 aktuální vydání

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi z kameniva stmelené cementem

350 Kč

ČSN EN 14227-15 (736156) - červenec 2016

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 15: Zeminy stabilizované hydraulickými pojivy

340 Kč

ČSN EN 14227-2 (736156) - listopad 2013 aktuální vydání

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi z kameniva stmelené struskou

350 Kč

ČSN EN 14227-3 (736156) - listopad 2013 aktuální vydání

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: Směsi z kameniva stmelené popílkem

350 Kč

ČSN EN 14227-4 (736156) - listopad 2013 aktuální vydání

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy

190 Kč

ČSN EN 14227-5 (736156) - listopad 2013 aktuální vydání

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 5: Směsi z kameniva stmelené hydraulickými silničními pojivy

340 Kč

ČSN 73 6160 (736160) - duben 2008 aktuální vydání

Zkoušení asfaltových směsí

340 Kč

ČSN EN 12697-1 (736160) - říjen 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 1: Obsah rozpustného pojiva

440 Kč

ČSN EN 12697-10 (736160) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 10: Zhutnitelnost

230 Kč

ČSN EN 12697-11 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 11: Stanovení afinity mezi kamenivem a pojivem

340 Kč

ČSN EN 12697-12 (736160) - říjen 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě

230 Kč

ČSN EN 12697-13 (736160) - říjen 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 13: Měření teploty

190 Kč

ČSN EN 12697-14 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 14: Obsah vody

190 Kč

ČSN EN 12697-15 (736160) - červenec 2004 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci

190 Kč

ČSN EN 12697-16 (736160) - říjen 2016 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12697-17 (736160) - září 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-18 (736160) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 18: Stékavost pojiva

230 Kč

ČSN EN 12697-19 (736160) - září 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-2 +A1 (736160) - duben 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 2: Stanovení zrnitosti

190 Kč

ČSN EN 12697-20 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na Marshallových zkušebních tělesech

230 Kč

ČSN EN 12697-21 (736160) - září 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12697-22 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 22: Zkouška pojíždění kolem

340 Kč

ČSN EN 12697-23 (736160) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu

190 Kč

ČSN EN 12697-24 (736160) - červen 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 24: Odolnost vůči únavě

550 Kč

ČSN EN 12697-25 (736160) - říjen 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Cyklická zkouška v tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12697-26 (736160) - květen 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 26: Tuhost

440 Kč

ČSN EN 12697-27 (736160) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 27: Odběr vzorků

230 Kč

ČSN EN 12697-28 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti

190 Kč

ČSN EN 12697-29 (736160) - květen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles

125 Kč

ČSN EN 12697-3 +A1 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení

190 Kč

ČSN EN 12697-30 (736160) - únor 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem

340 Kč

ČSN EN 12697-31 (736160) - září 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12697-32 (736160) - září 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-33 (736160) - únor 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek

230 Kč

ČSN EN 12697-34 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 34: Marshallova zkouška

230 Kč

ČSN EN 12697-35 (736160) - květen 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 35: Laboratorní výroba směsi

340 Kč

ČSN EN 12697-36 (736160) - květen 2004 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky

190 Kč

ČSN EN 12697-37 (736160) - prosinec 2003

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (HRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 12697-38 (736160) - červenec 2005 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace

230 Kč

ČSN EN 12697-39 (736160) - září 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12697-4 (736160) - leden 2016 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona

230 Kč

ČSN EN 12697-40 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 40: Propustnost in situ

230 Kč

ČSN EN 12697-41 (736160) - červenec 2014 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 41: Odolnost proti působení rozmrazovacích kapalin

230 Kč

ČSN EN 12697-42 (736160) - srpen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu

190 Kč

ČSN EN 12697-43 (736160) - prosinec 2014 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 43: Odolnost proti působní pohonných hmot

230 Kč

ČSN EN 12697-44 (736160) - prosinec 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese

230 Kč

ČSN EN 12697-45 (736160) - září 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 45: Zkouška SATS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-46 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomoci jednoosé zkoušky tahem

340 Kč

ČSN EN 12697-47 (736160) - listopad 2010

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 47: Stanovení obsahu popílků v trinidadském asfaltu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12697-49 (736160) - červenec 2014

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení

230 Kč

ČSN EN 12697-5 (736160) - únor 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.21t

250 Kč

ČSN EN 12697-53 (736160) - květen 2020

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 53: Zvýšení soudržnosti metodou roztíratelnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-54 (736160) - červen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 54: Zrání zkušebních těles pro zkoušky směsí s asfaltovou emulzí

230 Kč

ČSN EN 12697-55 (736160) - červen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 55: Organoleptické posouzení směsí s asfaltovou emulzí

190 Kč

ČSN EN 12697-56 (736160) - červen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 56: Příprava zkušebních těles statickým hutněním

190 Kč

ČSN EN 12697-6 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa

230 Kč

ČSN EN 12697-7 (736160) - září 2014 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 7: Stanovení objemové hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-8 (736160) - únor 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí

190 Kč

ČSN EN 12697-9 (736160) - červenec 2003

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 9: Stanovení srovnávací objemové hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 12697-50 (736160) - leden 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 50: Odolnost proti oděru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 12697-51 (736160) - březen 2018

Asfaltové směsi - Zkušení metody pro asfaltové směsi za horka - Část 51: Zkouška smyku na povrchu vozovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 73 6161 (736161) - květen 2000

Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu

190 Kč

ČSN EN 12272-1 (736162) - březen 2003

Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru

350 Kč

ČSN EN 12272-2 (736162) - březen 2005 aktuální vydání

Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posuzování poruch

230 Kč

ČSN EN 12272-3 (736162) - leden 2004 aktuální vydání

Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit

230 Kč

ČSN EN 12274-1 (736163) - listopad 2018 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků kalové směsi

125 Kč

ČSN EN 12274-2 (736163) - listopad 2018 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků

125 Kč

ČSN EN 12274-3 (736163) - listopad 2018 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence

125 Kč

ČSN EN 12274-4 (736163) - listopad 2018 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi

230 Kč

ČSN EN 12274-5 (736163) - listopad 2018 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení

230 Kč

ČSN EN 12274-6 (736163) - listopad 2018 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství

125 Kč

ČSN EN 12274-7 (736163) - říjen 2006 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání

230 Kč

ČSN EN 12274-8 (736163) - říjen 2006 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch

340 Kč

ČSN 73 6172 (736172) - říjen 1994

Odběr, měření a zkoušení vzorků z krytu cementobetonové vozovky

125 Kč

ČSN 73 6175 (736175) - březen 2015 aktuální vydání

Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

350 Kč

ČSN EN 13036-3 (736176) - leden 2004 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky

230 Kč

ČSN 73 6177 (736177) - listopad 2015 aktuální vydání

Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13036-2 (736177) - říjen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení

440 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-1 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 1: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným fixním poměrem skluzu (LFCS) - Zařízení RoadSTAR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-10 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 10: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSK) - Zařízení Skiddometer BV-8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-11 (736177) - září 2011

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 11: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSR) - Zařízení SRM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-12 (736177) - září 2011

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 12: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem - Zařízení BV11 a Saab friction tester (SFT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-13 (736177) - září 2011

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 13: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCO) - Zařízení Odoliograph

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-14 (736177) - listopad 2016

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 14: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCN) - ViaFriction (Silniční analyzátor a zapisovač ViaTech AS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-15 (736177) - říjen 2015

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 15: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCI): IMAG

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-2 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 2: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRNL) - Zařízení ROAR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-3 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 3: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCA) - Zařízení ADHERA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-4 (736177) - listopad 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 4: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek pomocí zařízení s řízeným podélným skluzem (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT)

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-5 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 5: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRDK) - Zařízení ROAR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-6 (736177) - listopad 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 6: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky měřením součinitele bočního tření (SFCS): SCRIM®

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-7 (736177) - listopad 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 7: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí zařízení pro měření podélného stálého poměru skluzu (LFCG): GripTester®

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-8 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 8: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCD) - Zařízení SKM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-9 (736177) - květen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 9: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele podélného tření (LFCD) - Zařízení DWWNL

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13863-1 (736181) - březen 2005 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě

125 Kč

ČSN EN 13863-2 (736181) - březen 2005 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami

125 Kč

ČSN EN 13863-3 (736181) - červenec 2005 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 3: Zkušební metody pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech

125 Kč

ČSN EN 13863-4 (736181) - listopad 2012 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti opotřebení při používání pneumatik s hroty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13880-1 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 °C

125 Kč

ČSN EN 13880-10 (736182) - březen 2019 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování

190 Kč

ČSN EN 13880-11 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 11: Zkušební metoda pro přípravu asfaltových zkušebních těles užívaných pro funkční zkoušku a pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami

125 Kč

ČSN EN 13880-12 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 12: Výroba betonových zkušebních bloků pro zkoušení pevnosti vazby (receptury pro výrobu)

190 Kč

ČSN EN 13880-13 (736182) - březen 2019 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením

125 Kč

ČSN EN 13880-2 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C

190 Kč

ČSN EN 13880-3 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace (resilience)

190 Kč

ČSN EN 13880-4 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti - Změna hodnoty penetrace

125 Kč

ČSN EN 13880-5 (736182) - červen 2005 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení

125 Kč

ČSN EN 13880-6 (736182) - duben 2020 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení

190 Kč

ČSN EN 13880-7 (736182) - duben 2020 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 7: Funkční zkoušky zálivek

190 Kč

ČSN EN 13880-8 (736182) - září 2019 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva

125 Kč

ČSN EN 13880-9 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami

125 Kč

ČSN EN 14187-1 (736183) - leden 2018 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení stupně zrání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14187-2 (736183) - říjen 2017 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 14187-3 (736183) - říjen 2017 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelačních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14187-4 (736183) - říjen 2017 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14187-5 (736183) - září 2019 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti hydrolýze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14187-6 (736183) - říjen 2017 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po ponoření do roztoků chemikálií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14187-7 (736183) - září 2019 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14187-8 (736183) - říjen 2017 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem UV záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14187-9 (736183) - září 2019 aktuální vydání

Zálivky za studena - Zkušební metody - Část 9: Funkční zkouška zálivek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14840 (736184) - duben 2007 aktuální vydání

Zálivky a vložky do spár - Zkušební metody pro těsnící profily do spár

190 Kč

ČSN EN 13286-1 (736185) - červenec 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků

190 Kč

ČSN EN 13286-2 (736185) - březen 2011 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.14t

370 Kč

ČSN EN 13286-3 (736185) - březen 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 3: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační tlak s řízenými parametry

190 Kč

ČSN EN 13286-4 (736185) - březen 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační pěch

230 Kč

ČSN EN 13286-40 (736185) - leden 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy

125 Kč

ČSN EN 13286-41 (736185) - leden 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy

190 Kč

ČSN EN 13286-42 (736185) - leden 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 42: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v příčném tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy

190 Kč

ČSN EN 13286-43 (736185) - leden 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 43: Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy

230 Kč

ČSN EN 13286-44 (736185) - červenec 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 44: Zkušební metoda pro stanovení součinitele alfa vysokopecní strusky

190 Kč

ČSN EN 13286-45 (736185) - duben 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 45: Zkušební metoda pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.09t

295 Kč

ČSN EN 13286-46 (736185) - červenec 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 46: Zkušební metoda pro stanovení součinitele stavu vlhkosti (MCV)

230 Kč

ČSN EN 13286-47 (736185) - listopad 2012 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání

190 Kč

ČSN EN 13286-48 (736185) - květen 2006 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu

125 Kč

ČSN EN 13286-49 (736185) - duben 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy

190 Kč

ČSN EN 13286-5 (736185) - březen 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 5: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační stůl

230 Kč

ČSN EN 13286-50 (736185) - listopad 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 50: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí Proctorova zařízení nebo vibračního stolu

190 Kč

ČSN EN 13286-51 (736185) - listopad 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 51: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí vibračního pěchu

125 Kč

ČSN EN 13286-52 (736185) - listopad 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 52: Metody pro výrobu zkušebních těles vibrokompresí

190 Kč

ČSN EN 13286-53 (736185) - listopad 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 53: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí osového tlaku

190 Kč

ČSN EN 13286-7 (736185) - duben 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 7: Zkouška nestmelených směsí cyklickým zatěžováním v triaxiálním přístroji

350 Kč

ČSN P CEN/TS 13286-54 (736185) - říjen 2015

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 54: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti mrazu - Odolnost proti zmrazování a rozmrazování směsí stmelených hydraulickými pojivy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1423 (737011) - srpen 2012 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t

570 Kč

ČSN EN 1424 (737012) - říjen 1998

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Premixová balotina

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.04t

315 Kč

ČSN 73 7013 (737013) - září 2014

Předem připravené materiály pro vodorovné dopravní značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.16t

262 Kč

ČSN EN 1790 (737013) - duben 2014 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Předem připravené vodorovné dopravní značení

440 Kč

ČSN EN 1871 (737014) - květen 2021 nové vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Fyzikální vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1824 (737015) - květen 2021 nové vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12802 (737017) - leden 2012 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Laboratorní metody pro identifikaci

350 Kč

ČSN EN 1463-1 (737018) - říjen 2009 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.15t

372 Kč

ČSN EN 1463-2 (737018) - duben 2001

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.05t, Z2 6.16t

294 Kč

ČSN EN 13459 (737019) - leden 2012

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Odběr vzorků ze zásob a zkoušení

190 Kč

ČSN P ENV 13459-2 (737019) - prosinec 2000

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Řízení jakosti - Část 2: Směrnice pro přípravu plánů jakosti pro pokládku materiálů

230 Kč

ČSN P ENV 13459-3 (737019) - prosinec 2000

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Řízení jakosti - Část 3: Funkční charakteristiky v provozu

340 Kč

ČSN EN 13212 (737020) - leden 2012 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Požadavky na řízení výroby u výrobce

230 Kč

ČSN EN 13197 +A1 (737021) - srpen 2014 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Simulátory opotřebení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15382 ed. 2 (806194) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15381 (806195) - srpen 2009 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty

350 Kč