ČSN EN 21560 (856310) Zrušená norma

Stomatologie. Dentální rtuť (ISO 1560:1985)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 21560:1991. Specifikuje požadavky a zkušební metody pro rtuť určenou pro přípravu dentálního amalgámu a požadavky na její balení a značení. Nespecifikuje požadavky na přípravu vzorků a jejich odebírání. Množství rtuti potřebné pro zkoušky záleží na dohodě mezi zúčastněnými stranami. Velmi stručně jsou normalizovány kapitoly 3 (požadavky) a 4 (zkušební metody). Podrobněji jsou normalizovány požadavky na balení a značení (kapitola 5). Za pozornost stojí článek 5.2 Značení, který stanoví: "Každý obal se rtutí musí být opatřen štítkem se slovy "Danger-Poison" ("Jed") nebo podobným varováním a symboly podle národních právních předpisů příslušné země. Jakékoliv balení dentální rtuti určené pro lodní dopravu musí také být opatřeno varováním podle příslušných právních předpisů pro dopravu nebezpečného zboží. Symbolem má být trojúhelník s lebkou a zkříženými hnáty v černém provedení na žlutém podkladě. Viz ISO 3864. Toto varování má být vytištěno spíše na vnitřním obalu nebo na přiloženém štítku než na obalu samotném. Toto varování je minimálním požadavkem a není určeno k tomu, aby nahradilo naléhavější národní nebo regionální požadavky." Tento údaj v normě není obvyklý a není zcela v souladu s platnými evropskými direktivami o klasifikaci a značení nebezpečných látek a je rovněž v rozporu s předpisy o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví v ČR z r.1988. ČSN EN 21560 (85 6310) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN EN 21560 (856310)
Katalogové číslo 18745
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963187457
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 24234 (856310)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)