ČSN ISO 6685 (684130) Zrušená norma

Chemické výrobky technické. Všeobecná metoda stanovení obsahu železa. Spektrofotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6685:1982. Stanoví obecnou spektrofotometrickou metodu stanovení obsahu železa v chemických výrobcích technických 1,10-fenantrolinem. Popisuje metodu stanovení obsahu železa v roztoku. Pro přípravu zkoušeného roztoku by měl být uveden odkaz na normu vztahující se k analyzovanému výrobku. Odkaz by měl poukázat na odlišnosti, které je nutné provést, aby se metoda mohla aplikovat pro daný výrobek. Podstata zkoušky a její postup jsou podrobně popsány. Za pozornost stojí upozornění u kyseliny chlorovodíkové (čl.4.1), kde se k předepsanému ředění uvádí "za dodržení všech nutných bezpečnostních opatření". ČSN ISO 6685 (68 4130) byla vydána v lednu 1996. Nahradila ČSN 68 4130 z 4.5.1981.

Označení ČSN ISO 6685 (684130)
Katalogové číslo 18147
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963181479
Norma byla zrušena k 1. 8. 2018
Tato norma nahradila ČSN 68 4130 (684130) z listopadu 1981
Dostupnost skladem (tisk na počkání)