Třída 68 - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Zobrazit obsah třídy 68 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 862 (681100) - listopad 1997 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Slovník

550 Kč

ČSN P CEN/TS 17035 (681110) - září 2017

Povrchově aktivní látky - Tenzidy z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15608 (681130) - únor 2009

Povrchově aktivní látky - Kvantitativní stanovení volných mastných kyselin v alkylamidopropylbetainech - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15647 (681130) - červenec 2009

Povrchově aktivní látky - Stanovení dispergačního účinku povrchově aktivních látek na práškovitou látku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15109 (681131) - červen 2007

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu aktivní látky alkylamidopropylbetainů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15168 (681132) - červen 2007

Povrchově aktivní látky - Stanovení hydroxylového čísla - Metoda s p-toluensulfonyl isokyanátem (TSI) a potenciometrická titrace s hydroxidem tetrabutylamonným

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14981 (681133) - březen 2007

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu rozpouštědel s vysokým bodem varu v kapalných detergentech metodou GLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14881 (681135) - březen 2006

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu N-(3-dimethylaminopropyl)-alkylamidu v alkylamidopropylbetainech - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14880 (681136) - březen 2006

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu anorganického sulfátu v anionických povrchově aktivních látkách - Metoda potenciometrické titrace s užitím olověné selektivní elektrody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14668 (681137) - prosinec 2005

Povrchově aktivní látky - Stanovení kvartérních amoniových solí povrchově aktivních látek v surovinách a vytvořených produktech - Metoda dvoufázové potenciometrické titrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14669 (681138) - prosinec 2005

Povrchově aktivní látky - Stanovení anionických povrchově aktivních látek a mýdel v detergentech a čistících prostředcích - Metoda dvoufázové potenciometrické titrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14670 (681139) - prosinec 2005

Povrchově aktivní látky - Dodecylsulfát sodný - Analytická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 68 1140 (681140) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Všeobecná ustanovení

32 Kč

ČSN 68 1141 (681141) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení látek rozpustných v ethanolu v práškovitých a pastovitých detergentech

65 Kč

ČSN 68 1142 (681142) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení látek rozpustných v ethanolu v tekutých detergentech

65 Kč

ČSN 68 1143 (681143) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení anionaktivního tenzidu

65 Kč

ČSN 68 1144 (681144) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení nesulfonovaného a nesulfatovaného podílu

65 Kč

ČSN 68 1145 (681145) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Analýza mýdel - Stanovení celkového obsahu alkálií a celkového obsahu mastných látek

125 Kč

ČSN 68 1146 (681146) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Důkaz optických zjasňovacích prostředků

32 Kč

ČSN 68 1147 (681147) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení glycerolu. Titrační metoda

65 Kč

ČSN 68 1148 (681148) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky. Analýza mýdel. Stanovení volných žíravých alkálií

125 Kč

ČSN ISO 457 (681149) - listopad 1994

Mýdla. Stanovení chloridů. Titrační metoda

65 Kč

ČSN 68 1150 (681150) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení obsahu uhličitanů

125 Kč

ČSN 68 1151 (681151) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky. Stanovení pH vodných roztoků. Potenciometrická metoda

65 Kč

ČSN 68 1152 (681152) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky. Stanovení volné alkality nebo volné acidity

65 Kč

ČSN 68 1153 (681153) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky a mýdla. Stanovení obsahu vody - metodou azeotropické destilace

125 Kč

ČSN 68 1154 (681154) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení celkového obsahu oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 68 1155 (681155) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení celkového obsahu oxidu fosforečného

125 Kč

ČSN 68 1156 (681156) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Prací prášky. Stanovení obsahu aktivního kyslíku. Titrační metodou

65 Kč

ČSN 68 1157 (681157) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení obsahu chelatačních činidel

65 Kč

ČSN 68 1158 (681158) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení nezmýdelněného tuku a nezmýdelnitelných látek

65 Kč

ČSN ISO 1067 (681159) - listopad 1994

Analýza mýdel. Stanovení obsahu nezmýdelnitelných, nezmýdelněných a nezmýdelněných zmýdelnitelných látek

125 Kč

ČSN ISO 697 (681160) - listopad 1994

Povrchově aktivní látky. Prací prášky. Stanovení sypné hmotnosti. Metoda měření daného objemu

125 Kč

ČSN ISO 673 (681161) - duben 1995

Mýdla. Stanovení obsahu látek nerozpustných v ethanolu

65 Kč

ČSN ISO 4323 (681162) - listopad 2019 aktuální vydání

Mýdla - Stanovení chloridů - Potenciometrická metoda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 2871-1 (681163) - červenec 2010 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení kationaktivní látky - Část 1: Kationaktivní látky s vysokou molekulovou hmotností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 2871-2 (681163) - červenec 2010 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení kationaktivní látky - Část 2: Kationaktivní látky s nízkou molekulovou hmotností (od 200 do 500)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 2268 (681164) - únor 1996

Povrchově aktivní látky (neionogenní). Stanovení polyethylenglykolů a neionogenních aktivních látek (aduktů). Metoda podle Weibulla

190 Kč

ČSN EN 13270 (681165) - říjen 2001

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu aktivní látky v alkyldimethylbetainech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13955 (681166) - červenec 2003

Povrchově aktivní látky - Stanovení Krafftova bodu a rozpustnosti iontových povrchově aktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 2271 (681167) - leden 1996

Povrchově aktivní látky. Detergenty. Stanovení anionaktivní látky ruční nebo mechanickou přímou dvoufázovou titrací

190 Kč

ČSN EN ISO 2870 (681168) - červenec 2009 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení anionaktivní látky hydrolyzovatelné a nehydrolyzovatelné v kyselém prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1772 (681169) - leden 2001 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Stanovení smáčivosti metodou ponoření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8799 (681170) - srpen 2009 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Sulfatované ethoxylované alkoholy a alkylfenoly - Stanovení nesulfatovaných podílů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1262 (681171) - červenec 2004 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Stanovení pH roztoků nebo disperzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1557 (681172) - leden 1998 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Kolometrická charakteristika opticky čistých barevných kapalin (produktů) jako trichromatické složky X, Y, Z v transmitanci

230 Kč

ČSN EN 1791 (681173) - leden 1998

Povrchově aktivní látky - Mastné alkyldimethylaminoxidy - Stanovení obsahu aminoxidu

190 Kč

ČSN EN ISO 4320 (681174) - únor 1998

Neionogenní povrchově aktivní látky - Stanovení titračního čísla zákalu - Volumetrická metoda

190 Kč

ČSN EN 12829 (681175) - září 2011 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Příprava vody o známé vápenaté a hořečnaté tvrdosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12458 (681176) - říjen 1999

Povrchově aktivní látky - Stanovení stability v tvrdé vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12139 (681177) - říjen 1999

Povrchově aktivní látky - Stanovení celkového obsahu polyethylenglykolu v neionogenních povrchově aktivních látkách (EO aducty) metodou HPLC/GPC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1890 (681178) - prosinec 2006 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Stanovení bodu zákalu neionogenních povrchově aktivních látek získaných kondenzací ethylenoxidu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12582 (681179) - listopad 1999

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu polyethylenglykolu podle molární hmotnosti v neionických povrchově aktivních látkách (ethoxylovaných) metodou HPLC/ELSD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12728 (681180) - srpen 2000

Povrchově aktivní látky - Stanovení pěnivosti - Metoda s použitím perforovaného pístu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12974 (681181) - srpen 2000

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu 1,4 dioxanu ve výrobcích obsahujících alkyl-ethoxy-sulfát - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12836 (681182) - říjen 2002

Povrchově aktivní látky - Stanovení vodního čísla alkoxylovaných produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13267 (681183) - říjen 2001

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13273 (681184) - říjen 2001

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu neionogenních látek v anionických povrchově aktivních látkách pomocí vysokofrekvenční kapalinové chromatografie (HPLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13268 (681185) - říjen 2001

Povrchově aktivní látky - Stanovení ethylenoxidových a propylenoxidových skupin v ethylenoxidových a propylenoxidových sloučeninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13560 (681186) - červenec 2002

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu amidického dusíku - Potenciometrická titrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13716 (681187) - červenec 2002

Povrchově aktivní látky - Stanovení celkového dusíku - Potenciometrická titrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13435 (681188) - červenec 2002

Povrchově aktivní látky - Stanovení volných aminů v alkyldimethylbetainech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13320 (681189) - říjen 2002

Povrchově aktivní látky - Stanovení volného ethylenoxidu v oxyethylenátech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13717 (681190) - červenec 2003

Povrchově aktivní látky - Stanovení primárního, sekundárního a terciálního amidického dusíku - Potenciometrická titrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13996 (681190) - květen 2003

Povrchově aktivní látky - Pěnicí schopnost a protipěnicí schopnost - Metoda stanovení turbínovým mícháním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13405 (681191) - červenec 2003

Povrchově aktivní látky - Stanovení dialkyltetralinů obsažených v lineárním alkybenzenu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6845 (681192) - září 2003

Povrchově aktivní látky - Technické alkanové sulfonáty - Stanovení středí relativní molekulové hmotnosti alkanových monosulfonátů a obsahu alkanových monosulfonátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13926 (681193) - září 2003

Povrchově aktivní látky - Alkoxylované deriváty - Stanovení hydroxylového čísla - Metoda s N-methyl imidazolem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14210 (681194) - červenec 2004

Povrchově aktivní látky - Stanovení mezifázového napětí na rozhraní roztoků povrchově aktivních látek třmenovou nebo kroužkovou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14370 (681195) - březen 2005

Povrchově aktivní látky - Stanovení povrchového napětí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14371 (681196) - březen 2005

Povrchově aktivní látky - Stanovení pěnivosti a stupně pěnivosti - Cirkulační metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14480 (681197) - březen 2005

Povrchově aktivní látky - Stanovení anionických povrchově aktivních látek - Metoda potenciometrické dvoufázové titrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14666 (681198) - prosinec 2005

Povrchově aktivní látky - Stanovení tetraacetylethylendiaminu (TAED) obsaženého v granulích TAED - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14712 (681198) - prosinec 2005

Povrchově aktivní látky - Stanovení fyzikální stability v alkalických a kyselých roztocích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14667 (681199) - prosinec 2005

Povrchově aktivní látky - Stanovení rozpouštědel s nízkým bodem varu v tekutých preparátech - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 68 1502 (681502) - květen 1984

Rtěnky. Metody zkoušení a společná ustanovení

190 Kč

ČSN EN ISO 22716 (681503) - duben 2008

Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP) - Směrnice pro správnou výrobní praxi

340 Kč

ČSN 68 1504 (681504) - březen 1976

Kosmetické výrobky. Emulzní přípravky. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN EN ISO 24444 (681506) - červenec 2020 nové vydání

Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru in vivo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 24442 (681507) - červenec 2012

Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vivo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 24443 (681508) - listopad 2012

Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vitro

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 68 1512 (681512) - květen 1978

Kosmetické výrobky. Pudry a zásypy. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 68 1513 (681513) - březen 1982

Kosmetické výrobky. Přípravky s obsahem ethanolu. Společná ustanovení a metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 16342 (681515) - listopad 2013

Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Kvantitativní stanovení pyrithionu zinečnatého, pirocton olaminu a klimbazolu v kosmetických přípravcích proti lupům s obsahem surfaktantů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16343 (681516) - listopad 2013

Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Stanovení 3-jod-2-propinyl-butylkarbamátu (IPBC) v kosmetických přípravcích metodou LC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16344 (681517) - únor 2014

Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Screening UV filtrů v kosmetických přípravcích a kvantitativní stanovení 10 UV filtrů metodou HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16521 (681518) - říjen 2014

Kosmetika - Analytické metody - Metoda GC/MS pro identifikaci a stanovení obsahu 12 ftalátů v kosmetických vzorcích připravených pro analytické vstřikování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16956 (681519) - duben 2018

Kosmetika - Analytické metody - Metoda HPLC/UV pro identifikaci a stanovení obsahu hydrochinonu, etherů hydrochinonu a kortikosteroidů v kosmetických přípravcích pro zesvětlení kůže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17156 (681520) - červenec 2019

Kosmetika - Analytické metody - Metoda LC/UV pro identifikaci a kvantitativní stanovení 22 organických UV filtrů používaných v EU v kosmetických výrobcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11609 (681540) - leden 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Přípravky k čištění zubů - Požadavky, metody zkoušení a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18415 (681550) - prosinec 2017

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18416 (681551) - červenec 2016 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Candida albicans

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 16212 (681552) - březen 2018 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu kvasinek a plísní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21148 (681555) - prosinec 2017

Kosmetika - Mikrobiologie - Obecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21149 (681556) - prosinec 2017 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21150 (681557) - červen 2016 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Escherichia coli

230 Kč

ČSN EN ISO 22717 (681558) - červen 2016 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Pseudomonas aeruginosa

230 Kč

ČSN EN ISO 22718 (681559) - červen 2016 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Staphylococcus aureus

230 Kč

ČSN EN ISO 29621 (681560) - říjen 2017 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Směrnice pro posuzování rizika a identifikaci mikrobiologicky málo rizikových výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11930 (681561) - červenec 2019 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17516 (681562) - březen 2015

Kosmetika - Mikrobiologie - Mikrobiologické limity

190 Kč

ČSN EN 16274 (681580) - duben 2013

Metody pro analýzu alergenů - Stanovení potenciálně alergenních vonných látek ve spotřebních výrobcích - Krok 1: Přímá analýza vzorků metodou plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 68 4041 (684041) - březen 1979

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné směrnice pro vzorkování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 9.86t

222 Kč

ČSN 68 4042 (684042) - září 1980

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné pokyny pro balení a označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.86, Zb 2.92t

262 Kč

ČSN ISO 3696 (684051) - červenec 1994

Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.95t

157 Kč

ČSN 68 4062 (684062) - duben 1979

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Chemické indikátory. Příprava roztoků indikátorů

550 Kč

ČSN 68 4063 (684063) - březen 1982

Čisté chemikálie a činidla. Voda destilovaná

230 Kč

ČSN 68 4064 (684064) - březen 1979

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Příprava tlumivých roztoků

340 Kč

ČSN 68 4065 (684065) - říjen 1983

Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro acidobazické titrace

230 Kč

ČSN 68 4066 (684066) - září 1983

Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro redox titrace

230 Kč

ČSN 68 4067 (684067) - září 1983

Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro srážecí a nevodné titrace a jiné metody

230 Kč

ČSN 68 4070 (684070) - červen 1980

Čisté chemikálie a činidla. Stanovení obsahu příměsi arzenu

230 Kč

ČSN ISO 759 (684073) - březen 1993

Těkavé organické kapaliny pro průmyslové účely. Stanovení suchého zbytku po odpaření ve vodní lázni. Všeobecná metoda

125 Kč