1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 6815 - Kosmetika, vonné kompozice

Zobrazit obsah třídy 68 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN 68 1502 (681502) - květen 1984

Rtěnky. Metody zkoušení a společná ustanovení

190 Kč

ČSN EN ISO 22716 (681503) - duben 2008

Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP) - Směrnice pro správnou výrobní praxi

340 Kč

ČSN 68 1504 (681504) - březen 1976

Kosmetické výrobky. Emulzní přípravky. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN EN ISO 24444 (681506) - červenec 2020 aktuální vydání

Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru in vivo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 24442 (681507) - červenec 2012

Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vivo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 24443 (681508) - listopad 2012

Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vitro

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN 68 1512 (681512) - květen 1978

Kosmetické výrobky. Pudry a zásypy. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 68 1513 (681513) - březen 1982

Kosmetické výrobky. Přípravky s obsahem ethanolu. Společná ustanovení a metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 16342 (681515) - listopad 2013

Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Kvantitativní stanovení pyrithionu zinečnatého, pirocton olaminu a klimbazolu v kosmetických přípravcích proti lupům s obsahem surfaktantů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16343 (681516) - listopad 2013

Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Stanovení 3-jod-2-propinyl-butylkarbamátu (IPBC) v kosmetických přípravcích metodou LC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16344 (681517) - únor 2014

Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Screening UV filtrů v kosmetických přípravcích a kvantitativní stanovení 10 UV filtrů metodou HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16521 (681518) - říjen 2014

Kosmetika - Analytické metody - Metoda GC/MS pro identifikaci a stanovení obsahu 12 ftalátů v kosmetických vzorcích připravených pro analytické vstřikování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16956 (681519) - duben 2018

Kosmetika - Analytické metody - Metoda HPLC/UV pro identifikaci a stanovení obsahu hydrochinonu, etherů hydrochinonu a kortikosteroidů v kosmetických přípravcích pro zesvětlení kůže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17156 (681520) - červenec 2019

Kosmetika - Analytické metody - Metoda LC/UV pro identifikaci a kvantitativní stanovení 22 organických UV filtrů používaných v EU v kosmetických výrobcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11609 (681540) - leden 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Přípravky k čištění zubů - Požadavky, metody zkoušení a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18415 (681550) - prosinec 2017

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18416 (681551) - červenec 2016 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Candida albicans

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 16212 (681552) - březen 2018 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu kvasinek a plísní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21148 (681555) - prosinec 2017

Kosmetika - Mikrobiologie - Obecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21149 (681556) - prosinec 2017 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21150 (681557) - červen 2016 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Escherichia coli

230 Kč

ČSN EN ISO 22717 (681558) - červen 2016 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Pseudomonas aeruginosa

230 Kč

ČSN EN ISO 22718 (681559) - červen 2016 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Staphylococcus aureus

230 Kč

ČSN EN ISO 29621 (681560) - říjen 2017 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Směrnice pro posuzování rizika a identifikaci mikrobiologicky málo rizikových výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11930 (681561) - červenec 2019 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17516 (681562) - březen 2015

Kosmetika - Mikrobiologie - Mikrobiologické limity

190 Kč

ČSN EN 16274 (681580) - duben 2013

Metody pro analýzu alergenů - Stanovení potenciálně alergenních vonných látek ve spotřebních výrobcích - Krok 1: Přímá analýza vzorků metodou plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč