ČSN EN 60249-2-7 +A2 (359052) Zrušená norma

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 7: Mědí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného fenolickou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (obsahuje změnu A2)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato specifikace určuje požadavky na vlastnosti mědí plátované desky z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného fenolickou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí, v tloušťkách od 0,5 mm do 3,2 mm.
Pro označení tohoto materiálu lze použít odkazu: 249-2-7-FV*-IEC-PF-CP-Cu; jestliže nehrozí nedorozumění, lze pro čtení typu označení zestručnit na IEC-249-2-7-FV* (* je 0 nebo 1).

ČSN EN 60249-2-7 +A2/Z1

Změna Z1 upřesňuje hodnoty maximálního prohnutí a zkroucení, požadavky na pevnost v odtrhu připlátované měděné fólie a požadavky na razitelnost a opracovatelnost

Označení ČSN EN 60249-2-7 +A2 (359052)
Katalogové číslo 19134
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963191348
Změny a opravy A3 2.97t, Z1 4.01t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2006
Tato norma nahradila ČSN 34 6511 (346511) z června 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)