Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 31.180 - Plošné spoje a desky s plošnými spoji

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
97749

ČSN EN 16602-70-10 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Kvalifikace desek plošných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
97748

ČSN EN 16602-70-11 (310510) - září 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Obstarávání zakázek na desky plošných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501602

ČSN EN 16602-70-12 (310510) - duben 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Pravidla návrhu desek plošných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
17729

ČSN IEC 50(541) (330050) - září 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t


405 Kč vč. DPH
71364

ČSN EN 61086-1 ed. 2 (346512) - říjen 2004 aktuální vydání

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky

125 Kč vč. DPH
71377

ČSN EN 61086-2 ed. 2 (346512) - říjen 2004 aktuální vydání

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 2: Metody zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.05t


360 Kč vč. DPH
71363

ČSN EN 61086-3-1 ed. 2 (346512) - říjen 2004 aktuální vydání

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Povlaky pro všeobecné použití (třída 1), vysokou spolehlivost (třída 2) a pro letectví a kosmonautiku (třída 3)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
96371

ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 (354101) - březen 2015 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

590 Kč vč. DPH
20516

ČSN IEC 748-3-1 (358798) - leden 1997

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 3: Analogové integrované obvody. Oddíl první: Vzorová předmětová specifikace pro monolitické integrované operační zesilovače

230 Kč vč. DPH
19144

ČSN EN 60097 (359011) - březen 1996

Systémy základních sítí pro plošné spoje

190 Kč vč. DPH
91775

ČSN EN 61182-2-2 (359032) - listopad 2012

Výrobky typu osazené desky s plošnými spoji - Data pro popis výroby a metodika přenosu - Část 2-2: Dílčí požadavky na implementaci popisu dat pro výrobu desky s plošnými spoji

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
53342

ČSN EN 61188-1-1 (359038) - září 1998

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 1-1: Všeobecné požadavky - Rovinnost elektronických sestav

230 Kč vč. DPH
56174

ČSN EN 61188-1-2 (359038) - červen 1999

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 1-2: Všeobecné požadavky - Definovaná impedance

440 Kč vč. DPH
67118

ČSN EN 61188-5-1 (359038) - květen 2003

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-1: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč vč. DPH
70213

ČSN EN 61188-5-2 (359038) - květen 2004

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-2: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Diskrétní součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
80806

ČSN EN 61188-5-3 (359038) - duben 2008

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-3: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru racčího křídla na dvou stranách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
80807

ČSN EN 61188-5-4 (359038) - duben 2008

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-4: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru J na dvou stranách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
80808

ČSN EN 61188-5-5 (359038) - duben 2008

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-5: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru racčího křídla na čtyřech stranách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
81796

ČSN EN 61188-5-8 (359038) - září 2008

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-8: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s plošným polem (BGA, FBGA, CGA, LGA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
84774

ČSN EN 61188-7 (359038) - prosinec 2009

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 7: Nulová orientace elektronických součástek pro konstrukci knihovny CAD

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.17t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 15. květnu 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
503573

ČSN EN 61188-7 ed. 2 (359038) - listopad 2017 aktuální vydání

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 7: Nulová orientace elektronických součástek pro konstrukci knihovny CAD

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
508387

ČSN EN IEC 61188-6-4 (359038) - listopad 2019

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 6-4: Návrh obrazce plošek - Obecné požadavky na rozměrové výkresy povrchově montovaných součástek (SMD) z pohledu návrh obrazce plošek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
53187

ČSN EN 61189-1 (359039) - srpen 1998

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 1: Všeobecné zkušební metody a metodiky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.02t


420 Kč vč. DPH
94354

ČSN EN 61189-11 (359039) - prosinec 2013

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a další propojovací struktury a sestavy - Část 11: Měření teploty tavení nebo intervalů teplot tavení pájecích slitin

230 Kč vč. DPH
78457

ČSN EN 61189-2 ed. 2 (359039) - květen 2007 aktuální vydání

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a další propojovací struktury a sestavy - Část 2: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury

770 Kč vč. DPH
501234

ČSN EN 61189-2-719 (359039) - únor 2017

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-719: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Relativní permitivita a ztrátový tangens (500 MHz až 10 GHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
98353

ČSN EN 61189-2-721 (359039) - prosinec 2015

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 2-721: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Měření relativní permitivity a ztrátového činitele pro lamináty plátované mědi při mikrovlnné frekvenci pomocí rezonátoru SPDR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
81805

ČSN EN 61189-3 ed. 2 (359039) - září 2008 aktuální vydání

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 3: Zkušební metody pro propojovací struktury (desky s plošnými spoji)

770 Kč vč. DPH
500025

ČSN EN 61189-3-719 (359039) - srpen 2016

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 3-719: Zkušební metody pro propojovací struktury (desky s plošnými spoji) - Monitorování změny odporu jednoho pokoveného otvoru (PTH) v průběhu teplotního cyklování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
78495

ČSN EN 61189-5 (359039) - květen 2007

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 5: Zkušební metody pro osazené desky s plošnými spoji

550 Kč vč. DPH
501659

ČSN EN 61189-5-1 (359039) - únor 2017

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-1: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Návod pro osazené desky s plošnými spoji

340 Kč vč. DPH
97491

ČSN EN 61189-5-2 (359039) - srpen 2015

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-2: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí tavidlo pro osazené desky s plošnými spoji

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
97492

ČSN EN 61189-5-3 (359039) - srpen 2015

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-3: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí pasta pro osazené desky s plošnými spoji

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
97493

ČSN EN 61189-5-4 (359039) - srpen 2015

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-4: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí slitiny a pájecí drát s plným jádrem a s tavidlovým jádrem pro osazené desky s plošnými spoji

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
503718

ČSN EN 61189-5-503 (359039) - prosinec 2017

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-503: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení desek s plošnými spoji, vodivá anodická vlákna (CAF)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
78444

ČSN EN 61189-6 (359039) - květen 2007

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 6: Zkušební metody pro materiály používané při výrobě elektronických sestav

440 Kč vč. DPH
506636

ČSN EN IEC 61189-2-630 (359039) - duben 2019

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-630: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Absorpce vlhkosti po aklimatizaci v tlakové nádobě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
94478

ČSN EN 61191-1 ed. 2 (359041) - leden 2014

Osazené desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t


Norma bude zrušena k 19. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
94879

ČSN EN 61191-2 ed. 2 (359041) - březen 2014

Osazené desky s plošnými spoji - Část 2: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené povrchovou montáží

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.17t


Norma bude zrušena k 13. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
56998

ČSN EN 61191-3 (359041) - říjen 1999

Osazené desky s plošnými spoji - Část 3: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené do průchozích otvorů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.18t


Norma bude zrušena k 4. červenci 2020 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
56999

ČSN EN 61191-4 (359041) - říjen 1999

Osazené desky s plošnými spoji - Část 4: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené na zakončovací kolíky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t


Norma bude zrušena k 30. srpnu 2020 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
87079

ČSN EN 61191-6 (359041) - listopad 2010

Osazené desky s plošnými spoji - Část 6: Kritéria hodnocení dutinek v zapájených spojích typu BGA a LGA a metoda měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
65876

ČSN EN 61193-1 (359043) - listopad 2002

Systémy hodnocení jakosti - Část 1: Registrace a analýza vad na osazených deskách s plošnými spoji

340 Kč vč. DPH
93280

ČSN EN 61193-3 (359043) - červenec 2013

Systémy hodnocení kvality - Část 3: Volba a použití přejímacích plánů pro výstupní a mezioperační audity výroby desek s plošnými spoji a laminátů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
73708

ČSN EN 61249-2-1 (359062) - srpen 2005

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-1: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované fenolickou pryskyřicí, ekonomické jakosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
68435

ČSN EN 61249-2-10 (359062) - září 2003

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-10: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky na bázi kyanátesteru s modifikovanou nebo nemodifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, vyztužené tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
70381

ČSN EN 61249-2-11 (359062) - červen 2004

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-11: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyimidové laminátové desky, vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nemodifikovanou nebo modifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
57385

ČSN EN 61249-2-12 (359062) - říjen 1999

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-12: Dílčí specifikace pro vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátovaný epoxidový netkaný aramidový laminát s definovanou hořlavostí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
57386

ČSN EN 61249-2-13 (359062) - říjen 1999

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-13: Dílčí specifikace pro vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátovaný esterkyanátový netkaný aramidový laminát s definovanou hořlavostí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65442

ČSN EN 61249-2-18 (359062) - září 2002

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-18: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyesterové laminátové desky s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), vyztužené netkanými skleněnými vlákny

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65444

ČSN EN 61249-2-19 (359062) - září 2002

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-19: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované epoxidové laminátové desky s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), vyztužené napříč vrstvenými lineárními skleněnými vlákny

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
73709

ČSN EN 61249-2-2 (359062) - srpen 2005

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-2: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované fenolickou pryskyřicí, vysoké elektrické jakosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
70382

ČSN EN 61249-2-21 (359062) - červen 2004

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-21: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
73710

ČSN EN 61249-2-22 (359062) - srpen 2005

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-22: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
73711

ČSN EN 61249-2-23 (359062) - srpen 2005

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-23: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované nehalogenovanou fenolickou pryskyřicí, ekonomické jakosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
73712

ČSN EN 61249-2-26 (359062) - srpen 2005

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-26: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
93127

ČSN EN 61249-2-27 (359062) - červen 2013

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-27: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovanou bismaleinimid/triazinem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
93126

ČSN EN 61249-2-30 (359062) - červen 2013

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-30: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovanou kyanátesterem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
83697

ČSN EN 61249-2-35 (359062) - září 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-35: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s modifikovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
83698

ČSN EN 61249-2-36 (359062) - září 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-36: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
83699

ČSN EN 61249-2-37 (359062) - září 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-37: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
83700

ČSN EN 61249-2-38 (359062) - září 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-38: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
93125

ČSN EN 61249-2-39 (359062) - červen 2013

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-39: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované epoxidovou a neepoxidovou pryskyřicí, s vysokou úrovní provedení, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
65443

ČSN EN 61249-2-4 (359062) - září 2002

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-4: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyesterové laminátové desky s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), s tkanými/netkanými skleněnými vlákny

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
93124

ČSN EN 61249-2-40 (359062) - červen 2013

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-40: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s vysokou úrovní provedení, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
87077

ČSN EN 61249-2-41 (359062) - listopad 2010

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-41: Vyztužené základní materiály, plátované a neplátované - Mědí plátované laminátové desky vyztužené papírem/E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
87078

ČSN EN 61249-2-42 (359062) - listopad 2010

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-42: Vyztužené základní materiály, plátované a neplátované - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
500791

ČSN EN 61249-2-43 (359062) - listopad 2016

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-43: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
500792

ČSN EN 61249-2-44 (359062) - listopad 2016

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-44: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
70380

ČSN EN 61249-2-5 (359062) - červen 2004

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-5: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s jádrem vyztuženým celulózovým papírem a povrchem vyztuženým tkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
70379

ČSN EN 61249-2-6 (359062) - červen 2004

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-6: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
66234

ČSN EN 61249-2-7 (359062) - leden 2003

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-7: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky z vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.05t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč vč. DPH
68434

ČSN EN 61249-2-8 (359062) - září 2003

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-8: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkanými skleněnými vlákny, impregnované modifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
68436

ČSN EN 61249-2-9 (359062) - září 2003

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-9: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nemodifikovanou nebo bismaleinimidem/triazinem modifikovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
84775

ČSN EN 61249-4-14 (359062) - prosinec 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-14: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
84776

ČSN EN 61249-4-15 (359062) - prosinec 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-15: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
84773

ČSN EN 61249-4-16 (359062) - prosinec 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-16: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
84772

ČSN EN 61249-4-17 (359062) - prosinec 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-17: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
504940

ČSN EN IEC 61249-2-45 (359062) - srpen 2018

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-45: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (1,0 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504941

ČSN EN IEC 61249-2-46 (359062) - srpen 2018

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-46: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (1,5 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504942

ČSN EN IEC 61249-2-47 (359062) - srpen 2018

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-47: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (2,0 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
57391

ČSN EN 61249-3-3 (359063) - říjen 1999

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 3-3: Dílčí specifikace pro nevyztužené plátované a neplátované základní materiály (určené pro ohebné desky s plošnými spoji) - Ohebná polyesterová fólie s adhezivním povlakem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
57393

ČSN EN 61249-3-4 (359063) - říjen 1999

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 3-4: Dílčí specifikace pro nevyztužené plátované a neplátované základní materiály (určené pro ohebné desky s plošnými spoji) - Ohebná polyimidová fólie s adhezivním povlakem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
57392

ČSN EN 61249-3-5 (359063) - říjen 1999

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 3-5: Dílčí specifikace pro nevyztužené plátované a neplátované základní materiály (určené pro ohebné desky s plošnými spoji) - Transportní adhezivní fólie

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
81988

ČSN EN 61249-4-1 (359064) - říjen 2008

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-1: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
75408

ČSN EN 61249-4-11 (359064) - březen 2006

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-11: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
75407

ČSN EN 61249-4-12 (359064) - březen 2006

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-12: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
95377

ČSN EN 61249-4-18 (359064) - červen 2014

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-18: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list s vysokou úrovní provedení, impregnovaný epoxidovou pryskyřicí, vyztužený tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
95376

ČSN EN 61249-4-19 (359064) - červen 2014

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-19: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list s vysokou úrovní provedení, impregnovaný nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, vyztužený tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
75410

ČSN EN 61249-4-2 (359064) - březen 2006

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-2: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
75409

ČSN EN 61249-4-5 (359064) - březen 2006

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-5: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s modifikovanou nebo nemodifikovanou polyimidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
21225

ČSN EN 61249-5-1 (359065) - březen 1997

Materiály pro propojovací struktury - Část 5: Dílčí specifikace pro vodivé fólie a filmy s povlaky a bez povlaků - Oddíl 1: Měděná fólie (pro výrobu mědí plátovaných základních materiálů)

230 Kč vč. DPH
50004

ČSN EN 61249-5-4 (359065) - srpen 1997

Materiály pro propojovací struktury - Část 5: Dílčí specifikace pro vodivé fólie a filmy s povlaky a bez povlaků - Oddíl 4: Vodivé inkousty

230 Kč vč. DPH
20469

ČSN EN 61249-7-1 (359067) - prosinec 1996

Materiály pro propojovací struktury. Část 7: Dílčí specifikace pro jádra z bezdilatačních materiálů. Oddíl 1: Měď/invar/měď

125 Kč vč. DPH
50007

ČSN EN 61249-8-7 (359068) - srpen 1997

Materiály pro propojovací struktury - Část 8: Dílčí specifikace pro nevodivé filmy a povlaky - Oddíl 7: Značkovací popisovací inkousty

230 Kč vč. DPH
52833

ČSN EN 61249-8-8 (359068) - červenec 1998

Materiály pro propojovací struktury - Část 8: Dílčí specifikace pro nevodivé filmy a povlaky - Oddíl 8: Dočasné polymerní povlaky

190 Kč vč. DPH
66472

ČSN EN 62326-1 (359071) - únor 2003 aktuální vydání

Desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace

550 Kč vč. DPH
500221

ČSN EN 62326-20 (359072) - srpen 2016

Desky s plošnými spoji - Část 20: Desky s plošnými spoji pro diody LED s vysokým jasem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
51591

ČSN EN 62326-4 (359074) - únor 1998

Desky s plošnými spoji - Část 4: Neohebné vícevrstvé desky s plošnými spoji s propojením vrstev - Dílčí specifikace

440 Kč vč. DPH
51231

ČSN EN 62326-4-1 (359074) - prosinec 1997

Desky s plošnými spoji - Část 4: Neohebné vícevrstvé desky s plošnými spoji s propojením vrstev - Dílčí specifikace - Oddíl 1: Předmětová specifikace způsobilosti - Úrovně požadavků A, B a C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
84280

ČSN EN 62496-1 (359290) - říjen 2009

Desky optických obvodů - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
87192

ČSN EN 62496-3-1 (359290) - prosinec 2010

Desky optických obvodů - Norma funkčnosti - Část 3-1: Ohebné desky optických obvodů využívající nekonektorovaná optická skleněná vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
98352

ČSN EN 62878-1-1 (359378) - prosinec 2015

Substrát se zabudovanými součástkami - Část 1-1: Kmenová specifikace - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH