ČSN EN 23758 (800005) Zrušená norma

Textilie. Symboly pro ošetřování (ISO 3758:1991)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma zavádí systém grafických symbolů, určených pro použití při trvalém označování textilních výrobků, poskytujících informace nezbytné pro jejich vhodné ošetřování; - specifikuje použití těchto symbolů pro ošetřování. Obsahuje následující postupy ošetřování: praní, bělení chlórem, žehlení, chemické čištění a sušení v bubnové sušičce po praní. Tato norma se týká všech textilních výrobků v podobě v jaké je užívá spotřebitel. Norma obsahuje v kapitole 2 celkem 6 definic. V kapitole 3 - znázornění a definice symbolů je znázorněno 8 "základních" symbolů a současně jejich různé formy. (Např. k "základnímu" symbolu např. vanička pro praní - jsou připojeny "různé formy" vaničky s údajem teploty pro praní konkrétní textilie, označené touto formou symbolu apod.) ČSN EN 23758 (80 0005) byla vydána v lednu 1996. Nahradila ČSN 80 0005 z 8.5.1991.

Označení ČSN EN 23758 (800005)
Katalogové číslo 18374
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963183749
Změny a opravy opr. 5.97
Norma byla zrušena k 1. 1. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 3758 (800005)
Tato norma nahradila ČSN 80 0005 (800005) z září 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)