ICS 59.080.10 - Textilie všeobecně

ČSN 80 0016 (800016) - srpen 1987

Plošné textilie. Názvy a definice vzhledových vad

125 Kč

ČSN 80 0018 (800018) - listopad 1993

Zátažné a osnovní pletařské vazby. Terminologie

440 Kč

ČSN 80 0020 (800020) - leden 1965

Názvosloví tkalcovských vazeb a vazebních technik

570 Kč

ČSN 80 0059 (800059) - březen 1985

Textilie. Stanovení elektrického odporu

190 Kč

ČSN EN ISO 5089 (800064) - leden 1994

Textilie. Příprava laboratorních a zkušebních vzorků pro chemické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.17t

190 Kč

ČSN 80 0073 (800073) - květen 1991

Pojmy používané při zkoušení textilií tahem

125 Kč

ČSN EN ISO 105-X10 (800122) - leden 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X10: Hodnocení migrace textilních barviv do polyvinylchloridových převrstvení

125 Kč

ČSN EN 20105-N01 (800127) - říjen 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N01: Stálobarevnost při bělení: chlornan (ISO 105-N01:1993)

125 Kč

ČSN EN ISO 105-N02 (800128) - prosinec 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N02: Stálobarevnost při bělení: peroxid

125 Kč

ČSN EN ISO 105-X02 (800130) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část XO2: Stálobarevnost při karbonizaci: kyselinou sírovou

125 Kč

ČSN EN ISO 105-Z01 (800134) - leden 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky barevnosti - Část Z01: Stálobarevnost vůči kovům v barvicí lázni: soli chromu

125 Kč

ČSN EN ISO 105-Z02 (800135) - únor 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z02: Stálobarevnost vůči kovům v barvicí lázni: železo a měď

125 Kč

ČSN EN ISO 105-N05 (800141) - prosinec 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N05: Stálobarevnost při síření

190 Kč

ČSN EN ISO 105-P01 (800149) - září 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část P01: Stálobarevnost v suchém teple (s výjimkou žehlení) (ISO 105-P01:1993)

125 Kč

ČSN EN ISO 105-B05 (800150) - leden 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B05: Zjišťování a hodnocení fotochromie

125 Kč

ČSN EN ISO 105-N03 (800153) - prosinec 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N03: Stálobarevnost při bělení: chloritan sodný (mírné)

125 Kč

ČSN EN ISO 105-N04 (800154) - prosinec 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N04: Stálobarevnost při bělení: chloritan sodný (silné)

125 Kč

ČSN EN ISO 105-S01 (800161) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část SO1: Stálobarevnost při vulkanizaci: horkým vzduchem

125 Kč

ČSN EN ISO 105-S02 (800162) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část S02: Stálobarevnost při vulkanizaci: chloridem sirným

125 Kč

ČSN EN ISO 105-X01 (800182) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část XO1: Stálobarevnost při karbonizaci: chloridem hlinitým

125 Kč

ČSN EN ISO 105-S03 (800183) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část SO3: Stálobarevnost při vulkanizaci: přímou parou

125 Kč

ČSN EN 22313 (800820) - červen 1994

Plošné textilie. Zjišťování mačkavosti - schopnosti zotavení horizontálně složeného vzorku měřením úhlu zotavení

125 Kč

ČSN EN ISO 12945-2 (800837) - duben 2001

Textilie - Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování - Část 2: Modifikovaná metoda Martindale

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN 29865 (800856) - březen 1995

Textilie. Stanovení nepromokavosti plošných textilií Bundesmannovou zkouškou deštěm (ISO 9865:1991)

190 Kč

ČSN EN 29073-1 (806131) - duben 1994

Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 1: Zjišťování plošné hmotnosti

125 Kč

ČSN EN 29073-3 (806133) - únor 1995

Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 3: Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti

125 Kč