1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 61.020 - Oděvy

ČSN EN ISO 30023 (800007) - listopad 2013 aktuální vydání

Textilie - Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní

230 Kč

ČSN 80 0080 (800080) - květen 1990

Diely odevných výrobkov. Termíny a definície

190 Kč

ČSN ISO 4915 (800111) - květen 1994

Textilie. Druhy stehů. Třídění a terminologie

440 Kč

ČSN EN 14878 (800801) - leden 2008

Textilie - Chování dětského nočního ošacení při hoření - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.09t

250 Kč

ČSN EN 1103 (800804) - červen 2006 aktuální vydání

Textilie - Oděvní textilie - Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření

125 Kč

ČSN EN ISO 3759 (800825) - leden 2012 aktuální vydání

Textilie - Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů

190 Kč

ČSN EN 13758-1 +A1 (800848) - srpen 2007 aktuální vydání

Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 1: Metoda pro zkoušení oděvních textilií

230 Kč

ČSN EN 13758-2 +A1 (800848) - srpen 2007 aktuální vydání

Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 2: Klasifikace a označování oděvů

125 Kč

ČSN 80 0865 (800865) - květen 1993

Zjišťování zešikmení plošných textilií, kusových výrobků a oblečení

125 Kč

ČSN 80 5003 (805003) - listopad 1982

Názvosloví vzhledových vad pletenin a pletených výrobků

440 Kč

ČSN 80 5004 (805004) - únor 1993

Pletené kusové výrobky. Společná ustanovení

65 Kč

ČSN 80 5009 (805009) - duben 1989

Názvosloví pletenin. Typy a vzory

190 Kč

ČSN EN 13770 (805802) - březen 2003

Textilie - Zjišťování odolnosti pletených punčochových výrobků vůči oděru

230 Kč

ČSN 80 5810 (805810) - leden 1993

Jemné punčochy, podkolenky, ponožky a šlapky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.05t

157 Kč

ČSN 80 7001 (807001) - prosinec 1966

Oděvní názvosloví. Střihy

230 Kč

ČSN 80 7002 (807002) - srpen 1993

Oblečenie a doplnky oblečenia. Terminológia

340 Kč

ČSN 80 7003 (807003) - prosinec 1966

Oděvní názvosloví. Části a detaily oděvů

550 Kč

ČSN 80 7005 (807005) - prosinec 1966

Oděvní názvosloví. Technologie

350 Kč

ČSN 80 7016 (807016) - duben 1982

Názvoslovie vzhľadových konfekčných chýb

125 Kč

ČSN 80 7030 (807030) - leden 1985

Oděvy. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.93t, Z2 6.93

190 Kč

ČSN EN 13402-1 (807035) - listopad 2001

Označování velikosti oblečení - Část 1: Pojmy, definice a postup měření tělesných rozměrů

190 Kč

ČSN EN 13402-2 (807035) - listopad 2002

Označování velikosti oblečení - Část 2: Primární a sekundární rozměry

125 Kč

ČSN EN 13402-3 (807035) - červen 2018 aktuální vydání

Označování velikosti oblečení - Část 3: Označování velikosti na etiketách na základě tělesných rozměrů a intervalů

440 Kč

ČSN 80 7040 (807040) - únor 1994

Oblečení a doplňky oblečení. Metodika měření rozměrů hotových výrobků

340 Kč

ČSN EN 14682 (807051) - srpen 2015 aktuální vydání

Bezpečnost dětského oblečení - Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace

350 Kč

TNI CEN/TR 17376 (807052) - březen 2020

Textilie - Bezpečnost dětského oblečení - Návod pro použití EN 14682:2014 Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace

340 Kč

TNI CEN/TR 16792 (807053) - listopad 2015

Bezpečnost dětského oblečení - Doporučení pro návrh a výrobu dětského oblečení - Mechanická bezpečnost

440 Kč

ČSN 80 7602 (807602) - leden 1985

Osobní a ložní prádlo. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 6.93, UR 10.93, Z1 10.93t

190 Kč

ČSN EN 13536 (808818) - květen 2002

Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Požadavky pro oděvy - Lehké oděvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13542 (808819) - duben 2002

Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Metoda stanovení indexu stlačitelnosti u oděvů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 15831 (832741) - říjen 2004

Oděvy - Fyziologické účinky - Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny

230 Kč

ČSN EN ISO 9920 (833553) - prosinec 2009 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování

770 Kč