ČSN 80 7030 (807030)

Oděvy. Společná ustanovení

Objednat


Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro oděvy pletené a oděvy z tkanin a netkaného textilu a stanoví jejich společná ustanovení. Neplatí pro oděvy určené k speciálním účelům /např. ochranné oděvy/ a oděvy, na které jsou vzhledem k požadovaným odlišným vlastnostem nebo konstrukčně technologickým parametrům vypracovány samostatné normy na úrovni ČSN a ON. Jmenovitě se nevztahuje na ochranné oděvy. Norma neřeší, neobsahuje a ani se nedotýká problematiky ochrany zdraví. ČSN 80 7030 byla schválena 11.1.1985 a nabyla účinnosti od 1.1.1986. Nahradila ČSN 80 5020 z r.1978 a ČSN 80 7030 z r.1977. Také část IV. ON 80 7007 z r.1980.
"Změnou 1)-5/1993" se s účinností od 1.8.1993 provádějí rozsáhlejší změny textu.
"Změnou 2)-6/1993" se s účinností od 1.9.1993 provádí drobná změna textu čl.3.

Označení ČSN 80 7030 (807030)
Katalogové číslo 31623
Cena 125 Kč125
Datum schválení 11. 1. 1985
Datum účinnosti 1. 1. 1986
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963316239
Změny a opravy Z1 5.93t, Z2 6.93
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 80 70 30
  • ČSN 807030
  • ČSN 80 70 30 : 1985
  • ČSN 807030:1985
  • ČSN 80 7030:1985