ČSN ISO 9564-1 (979007) Zrušená norma

Bankovnictví. Řízení a bezpečnost osobních identifikačních čísel. Část 1: Principy a techniky ochrany PIN

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 9564 specifikuje minimální bezpečnostní opatření požadovaná pro efektivní mezinárodní řízení PIN. Poskytuje standardní prostředek pro výměnu dat PIN. Tato část ISO 9564 také specifikuje pravidla vztahující se ke schválení algoritmů na šifrování PIN. Tuto část ISO 9564 mohou aplikovat instituce, které jsou odpovědné za implementaci technik pro řízení a ochranu PIN pro transakce vytvářené pomocí bankovních karet.
Ustanovení této části ISO 9564 nemají za cíl řešit
- ochranu PIN před ztrátou nebo úmyslným zneužitím zákazníkem nebo autorizovanými zaměstnanci vydavatele karet;
- privátní charakter transakčních dat, která nemají charakter PIN;
- ochranu zpráv transakce před změnou nebo substitucí, např. autorizační odpověď na ověření PIN;
- ochranu před opakovaným přenosem PIN nebo transakce;
- specifické techniky správy klíčů;
- řízení a bezpečnost PIN u transakcí řízených pomocí čipových karet (ICC);
- použití asymetrických šifrovacích algoritmů pro řízení PIN.

Označení ČSN ISO 9564-1 (979007)
Katalogové číslo 18428
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963184289
Změny a opravy Z1 3.97t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2005
a nahrazena ČSN ISO 9564-1 (979007)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)