ČSN EN 60505 (346205) Zrušená norma

Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje názvosloví z oblasti provozního a laboratorního namáhání a stárnutí elektroizolačních systémů a metodický postup jejich funkčního hodnocení. Analyzuje mechanismy stárnutí a uvádí pokyny pro jejich modelování v laboratorních podmínkách včetně způsobů vyhodnocování experimentálně získaných dat. V informativních přílohách jsou uvedeny kontrolní seznamy pro sběr informací z provozu a vývojové diagramy pro jednotlivé typy stárnutí reálných elektroizolačních systémů.

Označení ČSN EN 60505 (346205)
Katalogové číslo 60558
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2002
Datum účinnosti 1. 9. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963605586
Změny a opravy Z1 8.05t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2007
a nahrazena ČSN EN 60505 ed. 2 (346205)
Tato norma nahradila ČSN IEC 505 (346205) z ledna 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)