ČSN EN 60505 ed. 2 (346205) Zrušená norma

Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů

ČSN EN 60505 ed. 2 Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanoví základ pro odhad stárnutí elektroizolačních systémů (EIS) v podmínkách elektrického, tepelného, mechanického namáhání, namáhání vlivy okolního prostředí nebo jejich kombinace (multifaktorová namáhání) . Obsahuje názvosloví z oblasti provozního a laboratorního namáhání a stárnutí elektroizolačních systémů a metodický postup jejich funkčního hodnocení. Analyzuje mechanismy stárnutí a uvádí pokyny pro jejich modelování v laboratorních podmínkách včetně způsobů vyhodnocování experimentálně získaných dat. V informativních přílohách jsou uvedeny kontrolní seznamy pro sběr informací z provozu, vývojové diagramy pro jednotlivé typy stárnutí reálných elektroizolačních systémů, návod pro volbu diagnostických zkoušek a jejich úrovní namáhání a postup zkoušky stupňovitě zvyšovaným napětím.

Označení ČSN EN 60505 ed. 2 (346205)
Katalogové číslo 73717
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2005
Datum účinnosti 1. 9. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963737171
Změny a opravy Z1 4.12t
Norma byla zrušena k 15. 8. 2014
a nahrazena ČSN EN 60505 ed. 3 (346205)
Tato norma nahradila ČSN EN 60505 (346205) z srpna 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60505 ed. 3 (346205)
Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů