ČSN ISO 5310 (654820) Zrušená norma

Průmyslová hnojiva. Stanovení draslíku. Titrační metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5310:1986. Určuje titrační metodu pro stanovení draslíku v průmyslových hnojivech. Normalizována je podstata zkoušky, a to takto: "srážení iontů draslíku přítomných v alikvotním podílu zkušebního roztoku (předem upraveného bromovou vodou a aktivním uhlím, jestliže jsou přítomny kyanamidy a/nebo organické látky) přebytkem tetrafenylboritanu sodného (NaTFB) ve slabě alkalickém prostředí. Filtrace a stanovení nespotřebovaného NaTFB zpětnou titrací odměrným roztokem bromidu cetyltrimethylamonného na thiazolovou žluť jako indikátor." Příprava zkušebních roztoků podle ISO 5317 nebo ISO 7407. Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 5310 (65 4820) byla vydána v lednu 1996. Nahradila kapitolu 5 ČSN 65 4816 z 13.8.1982.

Označení ČSN ISO 5310 (654820)
Katalogové číslo 18651
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963186511
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)