ČSN ISO/IEC 9805-1 (369639) Zrušená norma

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Protokol pro prvek služby závazku, souběžnosti a zotavení: Specifikace protokolu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Toto doporučení | mezinárodní norma musí být použita, je-li na ni odkazováno z jiných specifikací. Jde o specifikace odvolávající se na služby definované v doporučení ITU-T X.851 | ISO/IEC 9804. Odkaz na službu CCR vyvolává procedury tohoto doporučení | mezinárodní normy, aby se dosáhlo externích účinků.
Toto doporučení | mezinárodní norma se použije, kdykoliv použití služeb CCR nezahrnuje žádnou komunikační činnost, která přímo nebo nepřímo využívá řídící služby relační činnosti definované v Doporučení CCITT X.215 | ISO 8326. Lze ji použít uvnitř relační činnosti a v relačním spojení, není-li využívána funkční jednotka relační činnosti. Lze ji také aplikovat při použití služby S-AKTIVITY prostřednictvím mechanismu popsaného v příloze B. Toto doporučení | mezinárodní norma specifikuje statické a dynamické požadavky na shodu s normou u systémů, které implementují tyto procedury. Neobsahuje testy, které by byly použitelné ke zjištění této shody.
Toto doporučení | mezinárodní norma specifikuje následující verze protokolu:
a) Verzi protokolu 1, která neužívá funkční jednotku Separace relačních dat.
b) Verzi protokolu 2, která užívá funkční jednotku Separace relačních dat, aby chránila data, která nepatří k atomické akci CCR.

Označení ČSN ISO/IEC 9805-1 (369639)
Katalogové číslo 18418
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran
EAN kód 8590963184180
Norma byla zrušena k 1. 10. 2001
a nahrazena ČSN ISO/IEC 9805-1 (369639)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 9805-2 (369639)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol pro prvek služby závazku, souběžnosti a zotavení: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)