ČSN EN 779 +AC (125001) Zrušená norma

Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic u běžného větrání. Požadavky, zkoušení, označování (obsahuje změnu AC)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro filtry atmosférického vzduchu k odlučování částic u běžného větrání. Tyto filtry se třídí podle jejich dosažených filtračních parametrů.
Norma stanoví požadavky, které musí filtry atmosférického vzduchu splňovat. Popisuje zkušební metody a zkušební trať pro měření parametrů filtru.
Výsledky zkoušek parametrů filtru, které byly získány podle této normy, nemohou být přímo kvantitativně použity k odhadu parametrů filtru v provozních podmínkách.
K získání filtračních parametrů, podle kterých se provádí porovnání a třídění, se musí filtry atmosférického vzduchu zkoušet na atmosferický aerosol a syntetický zkušební prach.
Tato norma se vztahuje na filtry atmosférického vzduchu, které mají být zkoušeny v rozsahu objemových průtoků vzduchu od 0,24 m3s-1(850 m3h-1) do 1,39 m3s-1(5 000 m3h-1) a dosahují počáteční hodnoty opacitometrické odlučivosti na atmosférický prach menší než 98%.

Označení ČSN EN 779 +AC (125001)
Katalogové číslo 18468
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963184685
Norma byla zrušena k 1. 7. 2003
a nahrazena ČSN EN 779 (125001)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)