ČSN 70 0540-2 (700540) Zrušená norma

Sklo, sklokeramika, keramika, porcelán. Stanovení olova a kadmia ve výluhu ze spotřebních předmětů. Část 2: Mezní hodnoty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Norma spolu s ČSN 70 0540, část 1 určuje přípustné mezní hodnoty obsahu olova kadmia ve výluhu ze spotřebních předmětů, které přicházejí při určeném způsobu používání do styku s poživatinami. Tato norma se vztahuje také na předměty se smaltovanými povrchy, které přicházení do styku s potravinami a rovněž na smaltované nádoby a části zařízení používané v potravinářském průmyslu. V stručné normě jsou formou tabulek normalizovány jednak dovolené mezní hodnoty, a to u plochých předmětů v mg.dm-2 a u dutých předmětů v mg.l-1, jednak mezní hodnoty pro okraj na pití, v tomto případě v mg/předmět. Konkrétní hodnoty jsou tabelizovány takto:
Tabulka 1: Mezní hodnoty pro duté a ploché předměty:
+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Ploché předměty ¦ Duté předměty ¦
¦ +-------------------+-------------------¦
¦ ¦ olovo kadmium ¦ olovo kadmium ¦
¦ ¦ mg.dm-2 mg.dm-2 ¦ mg.l-1 mg.l-1 ¦
+---------------------------+-------------------+-------------------¦
¦stolní nádobí ¦ 0,80 0, 07 ¦ 4,00 0,30 ¦
¦nádobí pro tepelnou úpravu ¦ 0,20 0,02 ¦ 1,00 0,10 ¦
¦skladovací a obalové nádoby¦ 0,40 0,05 ¦ 1,50 0,10 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Tabulka 2: Mezní hodnoty pro okraj na pití:
+--- ------------------------+
¦ Olovo ¦ Kadmium ¦
+------------+--------------¦
¦ mg/předmět ¦ mg/předmět ¦
+------------+--------------¦
¦ 2,0 ¦ 0,20 ¦
+---------------------------+

ČSN 70 0540-2 byla vydána v lednu 1996. Nahradila čl. 14 ČSN 72 5510 z 17.1.1989 a mezní limity uvedené v čl. 32 ČSN 72 5560 z 15.2.1988 a čl. 25 ČSN 72 5575 z 3.6.1970.
"Změnou 1)-11/1997", vydanou v listopadu 1997, se s účinností od 1.12.1997 ruší odkazy na ČSN 70 0540-1 a nahrazují ČSN EN 1388-1 (70 0541) a ČSN EN 1388-2 (70 0542). Dále se doplňuje údaj o rozsahu platnosti - v anotaci provedeno.

Označení ČSN 70 0540-2 (700540)
Katalogové číslo 18710
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963187105
Změny a opravy Z1 11.97t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 700540-2
  • ČSN 70 05 40-2