ICS 97.040.60 - Kuchyňské nádobí, stolní nádobí, příbory

ČSN EN 631-1 (511020) - únor 1997

Materiály a předměty pro styk s potravinami. Nádoby pro společné stravování. Část 1: Rozměry nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.03t

210 Kč

ČSN EN 1900 (700005) - červen 1999

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Nekovové stolní nádobí - Názvosloví

230 Kč

ČSN EN 13258 (725569) - červen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Odolnost keramických předmětů proti popraskání - Metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 14916 (944302) - červen 2006

Domácí varné nádobí - Grafické značky (piktogramy)

125 Kč

ČSN EN 12983-1 (944303) - srpen 2002 aktuální vydání

Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.05t, A1 8.05t

425 Kč

ČSN P CEN/TS 12983-2 (944303) - září 2005

Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 2: Další všeobecné požadavky a specifické požadavky na keramické, skleněné a sklokeramické varné nádobí

340 Kč

ČSN P CEN/TS 12983-3 (944303) - září 2008

Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 3: Varné nádobí určené pro zdroje s indukčním ohřevem

190 Kč

ČSN EN 13834 +A1 (944304) - září 2009 aktuální vydání

Varné nádobí - Nádobí vhodné pro použití v domácích troubách

340 Kč

ČSN EN 12875-1 (944305) - prosinec 2005

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 1: Referenční zkušební metoda pro předměty pro domácnost

190 Kč

ČSN EN 12875-2 (944305) - červenec 2002

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 2: Kontrola nekovových předmětů

190 Kč

ČSN EN 12875-4 (944305) - říjen 2006

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 4: Rychlá zkouška keramických předmětů pro domácnost

190 Kč

ČSN EN 12875-5 (944305) - říjen 2006

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 5: Rychlá zkouška keramických předmětů pro catering

190 Kč

ČSN EN 13750 (944308) - červenec 2003

Domácí varné konvice určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN ISO 4481 (944801) - leden 2003

Příbory - Názvosloví

440 Kč

ČSN EN ISO 8442-1 (944805) - duben 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 1: Požadavky na příbory pro přípravu pokrmů

340 Kč

ČSN EN ISO 8442-2 (944805) - duben 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 2: Požadavky na příbory z korozivzdorné oceli a postříbřené příbory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.03t

360 Kč

ČSN EN ISO 8442-3 (944805) - duben 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 3: Požadavky na postříbřené stolní a dekorativní nádobí

340 Kč

ČSN EN ISO 8442-4 (944805) - duben 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 4: Požadavky na pozlacené příbory

340 Kč

ČSN EN ISO 8442-5 (944805) - srpen 2005

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 5: Specifikace metody zkoušení příboru na ostrost a zachování ostří

230 Kč

ČSN EN ISO 8442-6 (944805) - listopad 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 6: Tence postříbřené stolní nádobí chráněné lakem

340 Kč

ČSN EN ISO 8442-7 (944805) - listopad 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 7: Specifikace pro stolní příbory ze stříbra, jiných drahých kovů a jejich slitin

230 Kč

ČSN EN ISO 8442-8 (944805) - listopad 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 8: Specifikace pro stříbrné stolní a dekorativní nádobí

230 Kč

ČSN EN ISO 8442-9 (944805) - září 2018

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 9: Požadavky na keramické nože

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12778 (944810) - květen 2003

Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.04t, A1 10.05t

485 Kč

ČSN EN ISO 4531 (945056) - duben 2019

Smalty - Uvolňování iontů kovů ze smaltovaných výrobků ve styku s potravinami - Metody zkoušení a mezní hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 2747 (945059) - srpen 2004 aktuální vydání

Smalty - Smaltované varné nádobí - Stanovení odolnosti proti tepelnému rázu

125 Kč