Třída 7005 - Zkušební metody skla

Zobrazit obsah třídy 70 - Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN ISO 7884-1 (700510) - říjen 1992

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 1: Zásady pro stanovení viskozity a vztažných bodů viskozity

190 Kč

ČSN ISO 7884-2 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 2: Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem

230 Kč

ČSN ISO 7884-3 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 3: Stanovení viskozity viskozimetrem s protahovaným vláknem

190 Kč

ČSN ISO 7884-4 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 4: Stanovení viskozity průhybem trámečku

230 Kč

ČSN ISO 7884-5 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 5: Stanovení pracovní teploty viskozimetrem s klesající tyčinkou

125 Kč

ČSN ISO 7884-7 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 7: Stanovení horní a dolní chladicí teploty průhybem trámečku

230 Kč

ČSN ISO 7991 (700511) - říjen 1992

Sklo. Stanovení středního součinitele délkové (teplotní) roztažnosti

190 Kč

ČSN ISO 7884-8 (700512) - říjen 1992

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 8: Stanovení (dilatometrické) transformační teploty tg

125 Kč

ČSN 70 0513 (700513) - říjen 1981

Sklo. Metoda stanovení hustoty

125 Kč

ČSN 70 0527-1 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu křemičitého

125 Kč

ČSN 70 0527-2 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu boritého

65 Kč

ČSN 70 0527-3 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu sodného a draselného

65 Kč

ČSN 70 0527-4 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu železitého

125 Kč

ČSN 70 0527-5 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu olovnatého

65 Kč

ČSN 70 0527-6 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

65 Kč

ČSN 70 0527-7 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu arsenitého

125 Kč

ČSN ISO 720 (700530) - říjen 1992

Sklo. Odolnost skleněné drti proti vodě při 121 °C. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd

190 Kč

ČSN ISO 719 (700531) - říjen 1992

Sklo. Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd

190 Kč

ČSN 70 0532-1 (700532) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metoda stanovení odolnosti proti kyselině chlorovodíkové při 100 °C

190 Kč

ČSN 70 0532-2 (700532) - říjen 1992

Sklo. Stanovení odolnosti proti kyselině. Část 2: Vážková metoda

125 Kč

ČSN ISO 695 (700533) - říjen 1993

Sklo. Odolnost proti účinku vroucího vodného roztoku směsi alkálií. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd

125 Kč

ČSN 70 0534 (700534) - říjen 1981

Sklo. Metoda kontroly vnitřního napětí ve skleněných výrobcích

230 Kč

ČSN ISO 718 (700536) - prosinec 1993

Laboratorní sklo. Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 1388-1 (700541) - listopad 1997 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 1: Stanovení olova a kadmia uvolněného z keramického zboží

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.04t

370 Kč

ČSN EN 1388-2 (700542) - listopad 1997 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 2: Stanovení olova a kadmia uvolněného z křemičitých povrchů kromě keramického zboží

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.04t

370 Kč

ČSN EN 1183 (700543) - červenec 1998

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení

190 Kč

ČSN 70 0545 (700545) - březen 1986

Sklo. Stanovení indexu lomu pulfrichovým refraktometrem

190 Kč

ČSN EN 29008 (700561) - květen 1996

Skleněné lahve. Odklon od svislé osy. Metoda zkoušení (ISO 9008:1991)

125 Kč

ČSN 70 0562 (700562) - říjen 1981

Stanovení rozměrů skleněných obalů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

157 Kč

ČSN EN 29009 (700563) - květen 1996

Skleněné obaly. Výška a nerovnoběžnost ústí a dna. Metody zkoušení (ISO 9009:1991)

125 Kč

ČSN EN 29885 (700564) - květen 1996

Skleněné obaly širokohrdlé. Nerovinnost dosedací plochy ústí. Metody zkoušení (ISO 9885:1991)

125 Kč

ČSN ISO 7884-6 (700575) - říjen 1992

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 6: Stanovení bodu měknutí

190 Kč

ČSN EN 1288-1 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 1: Podstata zkoušení skla

230 Kč

ČSN EN 1288-2 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 2: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s velkým zkušebním povrchem

230 Kč

ČSN EN 1288-3 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 3: Zkouška se vzorkem podepřeným ve dvou bodech (čtyřbodový ohyb)

190 Kč

ČSN EN 1288-4 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 4: Zkoušení profilovaného skla

190 Kč

ČSN EN 1288-5 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 5: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s malým zkušebním povrchem

230 Kč

ČSN EN 12898 (700585) - březen 2020 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity

230 Kč

ČSN EN 12600 (700588) - srpen 2003

Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

570 Kč

ČSN 70 0591 (700591) - únor 1980

Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení optických vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.88t

315 Kč

ČSN 70 0592 (700592) - únor 1980

Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení mechanických vlastností

190 Kč

ČSN 70 0593 (700593) - únor 1980

Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení stálosti na světle, odolnosti proti teplotě a vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 1063 (700594) - srpen 2000

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

190 Kč

ČSN EN 356 (700595) - říjen 2000

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

230 Kč

ČSN EN 13541 (700596) - červenec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč