ČSN 70 0527-2 (700527)

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu boritého

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato druhá část normy platí pro stanovení oxidu boritého fotometrickou metodou ve výluzích, získaných po zkoušce odolnosti povrchu skleněných výrobků proti vodě podle ČSN 70 0529. Podstatou metody je reakce boritanů ve stíněném a tlumeném prostředí s azomethinem H za vzniku žlutého komplexu. Absorbance zbarveného roztoku se měří ve světle o vlnové délce 415 nm. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma obsahuje informační přílohu: "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci", která upozorňuje na ČSN 01 8003 a na dráždivý účinek salicylaldehydu pro oči a dýchací cesty. ČSN 70 0527 část 2 byla schválena 8.12.1986 a nabyla účinnosti od 1.12.1987. Nahradila spolu s ostatními částmi 1 a 3 - 7 starší ČSN 70 0527 z r.1973.

Označení ČSN 70 0527-2 (700527)
Katalogové číslo 30605
Cena 65 Kč65
Datum schválení 8. 12. 1986
Datum účinnosti 1. 12. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963306056
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 70 0527-1 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu křemičitého

ČSN 70 0527-3 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu sodného a draselného

ČSN 70 0527-4 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu železitého

ČSN 70 0527-5 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu olovnatého

ČSN 70 0527-6 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

ČSN 70 0527-7 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu arsenitého

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 700527-2
  • ČSN 70 05 27-2