ČSN 70 0527-5 (700527)

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu olovnatého

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato pátá část normy platí pro stanovení oxidu olovnatého metodou AAS nebo polarograficky ve výluzích, získaných po zkoušce odolnosti povrchu skleněných výrobků proti vodě podle ČSN 70 0529. Příslušné hranice obsahu oxidu olovnatého ve výluhu jsou obsaženy v jednotlivých předmětových normách. Podstata i provedení zkoušky jsou podrobně popsány. Norma obsahuje v příloze pokyny pro ochranu zdraví, které jednak odkazují na ČSN 01 8003, dále na normy týkající se bezpečné práce s tlakovými nádobami a konečně upozorňují na riziko rtutě při provádění polarografie. (Je to zcela ojedinělá zkušební norma, normalizující polarografickou metodu, která takové ustanovení obsahuje!) ČSN 70 0527 část 5 byla schválena 8.12.1986 a nabyla účinnosti od 1.12.1987. Nahradila spolu s ostatními částmi 1 - 4 a 6 a 7 starší ČSN 70 0527 z r.1973.

Označení ČSN 70 0527-5 (700527)
Katalogové číslo 30608
Cena 65 Kč65
Datum schválení 8. 12. 1986
Datum účinnosti 1. 12. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963306087
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 70 0527-1 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu křemičitého

ČSN 70 0527-2 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu boritého

ČSN 70 0527-3 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu sodného a draselného

ČSN 70 0527-4 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu železitého

ČSN 70 0527-6 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

ČSN 70 0527-7 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu arsenitého

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 700527-5
  • ČSN 70 05 27-5