Třída 70 - VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN

Zobrazit obsah třídy 70 - Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 0000 (700000) - březen 1976

Základní sklářské názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.99t

622 Kč

ČSN 70 0001 (700001) - březen 1976

Názvosloví hlavních skupin skleněných výrobků

440 Kč

ČSN EN 1900 (700005) - červen 1999

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Nekovové stolní nádobí - Názvosloví

230 Kč

ČSN 70 0020 (700020) - říjen 1981

Vady ve skleněných výrobcích. Názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 8.85t

190 Kč

ČSN ISO 7884-1 (700510) - říjen 1992

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 1: Zásady pro stanovení viskozity a vztažných bodů viskozity

190 Kč

ČSN ISO 7884-2 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 2: Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem

230 Kč

ČSN ISO 7884-3 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 3: Stanovení viskozity viskozimetrem s protahovaným vláknem

190 Kč

ČSN ISO 7884-4 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 4: Stanovení viskozity průhybem trámečku

230 Kč

ČSN ISO 7884-5 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 5: Stanovení pracovní teploty viskozimetrem s klesající tyčinkou

125 Kč

ČSN ISO 7884-7 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 7: Stanovení horní a dolní chladicí teploty průhybem trámečku

230 Kč

ČSN ISO 7991 (700511) - říjen 1992

Sklo. Stanovení středního součinitele délkové (teplotní) roztažnosti

190 Kč

ČSN ISO 7884-8 (700512) - říjen 1992

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 8: Stanovení (dilatometrické) transformační teploty tg

125 Kč

ČSN 70 0513 (700513) - říjen 1981

Sklo. Metoda stanovení hustoty

125 Kč

ČSN 70 0527-1 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu křemičitého

125 Kč

ČSN 70 0527-2 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu boritého

65 Kč

ČSN 70 0527-3 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu sodného a draselného

65 Kč

ČSN 70 0527-4 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu železitého

125 Kč

ČSN 70 0527-5 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu olovnatého

65 Kč

ČSN 70 0527-6 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

65 Kč

ČSN 70 0527-7 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu arsenitého

125 Kč

ČSN ISO 720 (700530) - leden 2023 nové vydání

Sklo - Odolnost skleněné drti proti vodě při 121 °C - Zkušební metoda a rozdělení do tříd

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 719 (700531) - leden 2023 nové vydání

Sklo - Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C - Zkušební metoda a rozdělení do tříd

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 70 0532-1 (700532) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metoda stanovení odolnosti proti kyselině chlorovodíkové při 100 °C

190 Kč

ČSN 70 0532-2 (700532) - říjen 1992

Sklo. Stanovení odolnosti proti kyselině. Část 2: Vážková metoda

125 Kč

ČSN ISO 695 (700533) - říjen 1993

Sklo. Odolnost proti účinku vroucího vodného roztoku směsi alkálií. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd

125 Kč

ČSN 70 0534 (700534) - říjen 1981

Sklo. Metoda kontroly vnitřního napětí ve skleněných výrobcích

230 Kč

ČSN ISO 718 (700536) - prosinec 1993

Laboratorní sklo. Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 1388-1 (700541) - listopad 1997 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 1: Stanovení olova a kadmia uvolněného z keramického zboží

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.04t

370 Kč

ČSN EN 1388-2 (700542) - listopad 1997 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 2: Stanovení olova a kadmia uvolněného z křemičitých povrchů kromě keramického zboží

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.04t

370 Kč

ČSN EN 1183 (700543) - červenec 1998

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení

190 Kč

ČSN 70 0545 (700545) - březen 1986

Sklo. Stanovení indexu lomu pulfrichovým refraktometrem

190 Kč

ČSN EN 29008 (700561) - květen 1996

Skleněné lahve. Odklon od svislé osy. Metoda zkoušení (ISO 9008:1991)

125 Kč

ČSN 70 0562 (700562) - říjen 1981

Stanovení rozměrů skleněných obalů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

157 Kč

ČSN EN 29009 (700563) - květen 1996

Skleněné obaly. Výška a nerovnoběžnost ústí a dna. Metody zkoušení (ISO 9009:1991)

125 Kč

ČSN EN 29885 (700564) - květen 1996

Skleněné obaly širokohrdlé. Nerovinnost dosedací plochy ústí. Metody zkoušení (ISO 9885:1991)

125 Kč

ČSN ISO 7884-6 (700575) - říjen 1992

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 6: Stanovení bodu měknutí

190 Kč

ČSN EN 1288-1 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 1: Podstata zkoušení skla

230 Kč

ČSN EN 1288-2 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 2: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s velkým zkušebním povrchem

230 Kč

ČSN EN 1288-3 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 3: Zkouška se vzorkem podepřeným ve dvou bodech (čtyřbodový ohyb)

190 Kč

ČSN EN 1288-4 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 4: Zkoušení profilovaného skla

190 Kč

ČSN EN 1288-5 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 5: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s malým zkušebním povrchem

230 Kč

ČSN EN 12898 (700585) - březen 2020 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity

230 Kč

ČSN EN 17416 (700586) - prosinec 2021 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší z výrobků ze skla

230 Kč

ČSN EN 12600 (700588) - srpen 2003

Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

570 Kč

ČSN 70 0591 (700591) - únor 1980

Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení optických vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.88t

315 Kč

ČSN 70 0592 (700592) - únor 1980

Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení mechanických vlastností

190 Kč

ČSN 70 0593 (700593) - únor 1980

Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení stálosti na světle, odolnosti proti teplotě a vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 1063 (700594) - srpen 2000

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

190 Kč

ČSN EN 356 (700595) - říjen 2000

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

230 Kč

ČSN EN 13541 (700596) - červenec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 70 0600 (700600) - říjen 1987

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 70 0601 (700601) - říjen 1987

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Rozklady

190 Kč

ČSN 70 0605 (700605) - červenec 1988

Zkušební metody skla. Chemický rozbor nebarevného sodno-hořečnato-vápenato-křemičitého skla

125 Kč

ČSN 70 0606 (700606) - červenec 1988

Zkušební metody skla. Chemický rozbor zeleného sodno-hořečnato-vápenato-křemičitého skla

125 Kč

ČSN 70 0607 (700607) - červenec 1988

Zkušební metody skla. Chemický rozbor hnědého sodno-hořečnato-vápenato-křemičitého skla

125 Kč

ČSN 70 0608 (700608) - duben 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor sodno-draselno-borito-hlinito-křemičitého skla

125 Kč

ČSN 70 0609 (700609) - květen 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor hořečnato-vápenato-borito-hlinito-křemičitého skla

125 Kč

ČSN 70 0610 (700610) - leden 1991

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla zakaleného sloučeninami fluóru a fosforu

125 Kč

ČSN 70 0611 (700611) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor alkalicko-olovnato-křemičitého skla

65 Kč

ČSN 70 0621-1 (700621) - duben 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu křemičitého vážkovou a fotometrickou metodou

125 Kč

ČSN 70 0621-2 (700621) - červenec 1978

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku křemičitého za přítomnosti fluoridů vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0623-1 (700623) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku boritého titrační metodou

65 Kč

ČSN 70 0623-2 (700623) - květen 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu boritého titrační metodou (po oddělení na katexu)

125 Kč

ČSN 70 0623-4 (700623) - duben 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu boritého titrační metodou po srážení uhličitanem vápenatým

65 Kč

ČSN 70 0625-1 (700625) - březen 1991

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu fosforečného fotometrickou metodou molybdatovanadičným činidlem

32 Kč

ČSN 70 0626-1 (700626) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku železitého fotometrickou metodou s 2,2°-dipyridylem

65 Kč

ČSN 70 0626-2 (700626) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku železitého fotometrickou metodou s 1,10-fenanthrolinem

65 Kč

ČSN 70 0626-3 (700626) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku železitého fotometrickou metodou s kyselinou sulfosalicilovou

32 Kč

ČSN 70 0626-4 (700626) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku železitého titrační metodou s chelatonem 3

65 Kč

ČSN 70 0627-1 (700627) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku železitého titrační metodou

65 Kč

ČSN 70 0628-1 (700628) - duben 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou s chelatonem 3

125 Kč

ČSN 70 0628-2 (700628) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku hlinitého vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0628-3 (700628) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu hlinitého fotometrickou metodou s chromazurolem S

65 Kč

ČSN 70 0629-1 (700629) - květen 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu titaničitého fotometrickou metodou s tironem

65 Kč

ČSN 70 0631-1 (700631) - červenec 1978

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku zinečnatého titrační metodou s chelatonem 3 (po oddělení na měniči aniontů)

65 Kč

ČSN 70 0631-2 (700631) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu zinečnatého titrační metodou s chelatonem 3 (po oddělení jako sulfid zinečnatý)

65 Kč

ČSN 70 0631-3 (700631) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu zinečnatého metodou atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 70 0632-1 (700632) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého metodou s chelatonem 3 (po oddělení elektrolysou)

65 Kč

ČSN 70 0632-2 (700632) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0632-3 (700632) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého metodou atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 70 0634-2 (700634) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku manganatého titrační metodou

65 Kč

ČSN 70 0634-3 (700634) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku manganatého titrační metodou s chelatonem 3

65 Kč

ČSN 70 0637-1 (700637) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku barnatého vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0637-2 (700637) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu barnatého v přítomnosti oxidu olovnatého vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0638-1 (700638) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku vápenatého titrační metodou s chelatonem 3

65 Kč

ČSN 70 0638-2 (700638) - duben 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu vápenatého metodou atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 70 0639-1 (700639) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku hořečnatého titrační metodou s chelatonem 3

65 Kč

ČSN 70 0639-2 (700639) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku hořečnatého metodou atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 70 0641-3 (700641) - květen 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu alkalických kovů metodou atomové emisní nebo absorpční plamenové spektrometrie (se srovnávacími roztoky)

125 Kč

ČSN 70 0642-1 (700642) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku sodného vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0643-1 (700643) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku draselného vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0646-1 (700646) - červenec 1978

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení fluoridů titrační metodou (po oddělení na měniči kationtů)

65 Kč

ČSN 70 0646-2 (700646) - březen 1991

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení fluoridů po oddělení hydropyrolytickou metodou

65 Kč

ČSN 70 0646-3 (700646) - květen 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení fluoridů iontovou selektivní elektrodou

65 Kč

ČSN 70 0648-1 (700648) - březen 1991

Zkušební metoda skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu sírového vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0649-1 (700649) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení sirníků titrační metodou

65 Kč

ČSN 70 0651-1 (700651) - červenec 1978

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku arsenitého fotometrickou metodou s diethyldithiokarbamidanem stříbrným

125 Kč

ČSN 70 0653-1 (700653) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu antimonitého fotometrickou metodou s jodidem draselným a kyselinou askorbovou

65 Kč

ČSN 70 0660-1 (700660) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku chromitého fotometrickou metodou

65 Kč

ČSN EN 16612 (700710) - prosinec 2020 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení únosnosti příčně zatížených tabulí skla výpočtem

440 Kč

ČSN EN 17074 (701004) - říjen 2020 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro výrobky z plochého skla

350 Kč

ČSN EN 12603 (701005) - květen 2003

Sklo ve stavebnictví - Postupy pro test dobré shody a stanovení konfidenčních intervalů pro hodnoty pevnosti skla s Weibullovým rozdělením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 572-1 +A1 (701010) - červen 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

190 Kč

ČSN EN 572-2 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 2: Sklo float

230 Kč

ČSN EN 572-3 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou

190 Kč

ČSN EN 572-4 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 4: Ploché sklo tažené

190 Kč

ČSN EN 572-5 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 5: Vzorované sklo

190 Kč

ČSN EN 572-6 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 6: Vzorované sklo s drátěnou vložkou

190 Kč

ČSN EN 572-7 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 7: Profilované stavební sklo s drátěnou vložkou nebo bez ní

190 Kč

ČSN EN 572-8 +A1 (701010) - červen 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry

340 Kč

ČSN EN 572-9 (701010) - únor 2005

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 9: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 14178-1 (701011) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 1: Sklo float

230 Kč

ČSN EN 14178-2 (701011) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 15681-1 (701012) - červen 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN 15681-2 (701012) - leden 2018 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 2: Výrobková norma

340 Kč

ČSN EN ISO 12543-1 (701015) - červen 2022 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis součástí

230 Kč

ČSN EN ISO 12543-2 (701015) - červen 2022 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo

190 Kč

ČSN EN ISO 12543-3 (701015) - červen 2022 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 3: Vrstvené sklo

190 Kč

ČSN EN ISO 12543-4 (701015) - červen 2022 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 4: Metody zkoušení stálosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12543-5 (701015) - červen 2022 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 5: Rozměry a opracování hran

230 Kč

ČSN EN ISO 12543-6 (701015) - červen 2022 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled

190 Kč

ČSN EN 14449 (701016) - leden 2006

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Hodnocení shody/Výrobková norma

440 Kč

ČSN EN 12758 (701017) - červen 2020 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků, stanovení vlastností a pravidla rozšíření

230 Kč

ČSN EN 410 (701018) - září 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.12t

570 Kč

ČSN EN 1748-1-1 (701020) - květen 2005

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Borosilikátová skla - Část 1-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN 1748-1-2 (701020) - červen 2005

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Borosilikátová skla - Část 1-2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 1748-2-1 (701020) - květen 2005

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN 1748-2-2 (701020) - červen 2005

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 15998 (701023) - červen 2021 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace

230 Kč

ČSN EN 673 (701024) - srpen 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda

230 Kč

ČSN EN 674 (701025) - listopad 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda chráněné teplé desky

190 Kč

ČSN EN 675 (701026) - listopad 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda měřidla tepelného toku

230 Kč

ČSN EN ISO 14438 (701027) - prosinec 2002

Sklo ve stavebnictví - Stanovení hodnoty energetické bilance - Výpočtová metoda

190 Kč

ČSN EN 1096-1 (701030) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 1: Definice a klasifikace

340 Kč

ČSN EN 1096-2 (701030) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 2: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy A, B a S

340 Kč

ČSN EN 1096-3 (701030) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 3: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy C a D

230 Kč

ČSN EN 1096-4 (701030) - leden 2020 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 1096-5 (701030) - leden 2018 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 5: Metoda zkoušení a klasifikace samočisticí funkce povrchů skla s povlakem

350 Kč

ČSN EN 1036-1 (701040) - červen 2009 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory - Část 1: Definice, požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 1036-2 (701040) - červenec 2009 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory - Část 2: Hodnocení shody; výrobková norma

340 Kč

ČSN EN 1863-1 (701042) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis

340 Kč

ČSN EN 1863-2 (701042) - březen 2005

Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 12337-1 (701050) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis

230 Kč

ČSN EN 12337-2 (701050) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 13022-1 (701060) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení

340 Kč

ČSN EN 13022-2 (701060) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 2: Pravidla montáže

350 Kč

ČSN EN 15434 +A1 (701061) - srpen 2010 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Výrobková norma pro konstrukční a/nebo UV odolné tmely (pro použití u zasklení s konstrukčním tmelem a/nebo izolačních skel s exponovaným utěsněním)

440 Kč

ČSN EN 16477-1 (701080) - červenec 2017

Sklo ve stavebnictví - Sklo s nátěrem pro vnitřní prostory - Část 1: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15752-1 (701090) - červenec 2015 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Samolepicí polymerová fólie - Část 1: Definice a požadavky

350 Kč

ČSN EN 15755-1 (701095) - září 2015 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo se samolepicí polymerovou fólií - Část 1: Definice a požadavky

340 Kč

ČSN EN 12488 (701099) - leden 2018 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Doporučení pro zasklívání - Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení

440 Kč

ČSN 70 1304 (701304) - červenec 1985

Sklo ploché válcované opakní

125 Kč

ČSN 70 1500 (701500) - březen 1988

Bezpečnostní sklo vrstvené. Sklo pro zasklívání čelních oken dopravních prostředků. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 70 1550 (701550) - březen 1988

Bezpečnostní sklo tvrzené. Sklo pro zasklívání dopravních prostředků. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN EN 12150-1 +A1 (701570) - únor 2020 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

350 Kč

ČSN EN 12150-2 (701570) - březen 2005

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 15682-1 (701572) - leden 2014

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15682-2 (701572) - leden 2014

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14179-1 (701575) - listopad 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

440 Kč

ČSN EN 14179-2 (701575) - leden 2006

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 14321-1 (701577) - únor 2006

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis

340 Kč

ČSN EN 14321-2 (701577) - březen 2006

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 13024-1 (701580) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

350 Kč

ČSN EN 13024-2 (701580) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 15683-1 (701585) - březen 2014

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

230 Kč

ČSN EN 15683-2 (701585) - srpen 2014

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 16613 (701588) - říjen 2020 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Stanovení viskoelastických vlastností mezivrstvy

340 Kč

ČSN EN 1051-1 (701601) - srpen 2003

Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 1: Definice a popis

230 Kč

ČSN EN 1051-2 (701601) - květen 2008

Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 1279-1 (701621) - květen 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita

440 Kč

ČSN EN 1279-2 (701621) - květen 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti

230 Kč

ČSN EN 1279-3 (701621) - září 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu

340 Kč

ČSN EN 1279-4 (701621) - září 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností prvků utěsnění okrajů a vložných prvků

550 Kč

ČSN EN 1279-5 (701621) - duben 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 1279-6 (701621) - duben 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky

550 Kč

ČSN 70 3100 (703100) - únor 1987

Nápojové obalové sklo. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 70 3200 (703200) - březen 1987

Konzervové obalové sklo. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 70 3300 (703300) - únor 1987

Farmaceutické obalové sklo. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN EN ISO 8536-2 (703350) - srpen 2010 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro lékařské účely - Část 2: Uzávěry pro infuzní lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8536-3 (703350) - prosinec 2009 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro lékařské účely - Část 3: Hliníková víčka pro infuzní láhve

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN ISO 8362-2 (703360) - květen 2016 aktuální vydání

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 2: Uzávěry pro injekční lahvičky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN ISO 8362-3 (703360) - leden 2005 aktuální vydání

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 3: Hliníkové lemovací uzávěry pro injekční lahvičky

190 Kč

ČSN EN ISO 8362-4 (703360) - duben 2012 aktuální vydání

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 4: Injekční lahvičky z hutního skla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8362-5 (703360) - září 2016

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 5: Lyofilizované uzávěry pro injekční lahvičky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8362-6 (703360) - říjen 2011

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 6: Uzávěry pro injekční lahvičky zhotovené z kombinací hliník-plast

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8872 (703362) - září 2003

Hliníkové lemovací uzávěry pro transfuzní, infuzní a injekční láhve - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13792 (704003) - duben 2003

Barevné značení kohoutů a ventilů pro užití v laboratořích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 383 (704005) - srpen 1994

Laboratorní sklo. Vyměnitelné kuželové zábrusy

125 Kč

ČSN 70 4006 (704006) - listopad 1985

Vyměnitelné kulové zábrusy (S). Rozměry, technické požadavky, metody zkoušení a značení

125 Kč

ČSN EN ISO 4797 (704008) - srpen 2016 aktuální vydání

Laboratorní sklo - Varné baňky s kuželovým zábrusem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1595 (704020) - únor 1998

Tlakové nádoby z boritokřemičitého skla 3,3 - Všeobecné zásady pro konstrukci, výrobu a zkoušení

190 Kč

ČSN ISO 4803 (704024) - červen 1995

Laboratorní sklo. Trubice z boritokřemičitého skla

125 Kč

ČSN 70 4030 (704030) - září 2002 aktuální vydání

Laboratorní varné sklo - Všeobecné technické požadavky

125 Kč

ČSN EN ISO 3819 (704031) - srpen 2016

Laboratorní sklo - Kádinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 384 (704032) - srpen 2016

Laboratorní sklo a výrobky z plastu - Zásady navrhování a konstrukce odměrných přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 70 4039 (704039) - září 1997 aktuální vydání

Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 1.98, Z1 7.05t, Z2 5.06t

189 Kč

ČSN 70 4041 (704041) - září 1998 aktuální vydání

Laboratorní varné sklo - Baňky s kulatým a plochým dnem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.05t, Z2 5.06t

189 Kč

ČSN EN ISO 24450 (704042) - květen 2006

Laboratorní sklo - Varné baňky se širokým hrdlem

125 Kč

ČSN 70 4080 (704080) - květen 1996 aktuální vydání

Laboratorní sklo. Skleněné nálevky. Všeobecné technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.00t

97 Kč

ČSN ISO 4798 (704081) - říjen 2000

Laboratorní sklo - Filtrační nálevky

125 Kč

ČSN EN ISO 4788 (704102) - leden 2006

Laboratorní sklo - Odměrné válce dělené

190 Kč

ČSN EN ISO 4787 (704103) - červen 2022 aktuální vydání

Laboratorní sklo a výrobky z plastu - Odměrné přístroje - Metody zkoušení kapacity a použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 1042 (704105) - únor 1999 aktuální vydání

Laboratorní sklo - Odměrné baňky s jednou ryskou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.99t

222 Kč

ČSN 70 4118 (704118) - říjen 1995 aktuální vydání

Laboratorní sklo. Sklenky se stupnicí

65 Kč

ČSN EN ISO 835 (704120) - listopad 2007

Laboratorní sklo - Dělené pipety

230 Kč

ČSN EN ISO 648 (704122) - duben 2009

Laboratorní sklo - Nedělené pipety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 385 (704129) - prosinec 2005

Laboratorní sklo - Byrety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 70 4200 (704200) - říjen 1997 aktuální vydání

Laboratorní sklo - Chladiče

190 Kč

ČSN 70 4205 (704205) - únor 1999 aktuální vydání

Laboratorní sklo - Skleněné spojovací díly

190 Kč

ČSN EN ISO 13079 (704206) - prosinec 2011

Laboratorní sklo a výrobky z plastu - Trubičky pro měření rychlosti sedimentace erytrocytů Westergrenovou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15964 (704240) - srpen 2011

Přístroje pro dechovou zkoušku na alkohol pro opakované použití - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16280 (704241) - duben 2013

Přístroje pro dechovou zkoušku na alkohol pro běžnou potřebu - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8655-1 (704255) - listopad 2022 nové vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Terminologie, obecné požadavky a doporučení pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8655-2 (704255) - listopad 2022 nové vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 2: Pipety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8655-3 (704255) - listopad 2022 nové vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 3: Byrety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8655-4 (704255) - listopad 2022 nové vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 4: Zařízení ke zřeďování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8655-5 (704255) - listopad 2022 nové vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 5: Dávkovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8655-6 (704255) - listopad 2022 nové vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 6: Gravimetrický referenční postup měření pro stanovení objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8655-7 (704255) - listopad 2022 nové vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 7: Alternativní postupy měření pro stanovení objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 8655-8 (704255) - listopad 2022

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 8: Fotometrický referenční postup měření pro stanovení objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8655-9 (704255) - listopad 2022

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 9: Ručně ovládané přesné laboratorní stříkačky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14175-6 (704270) - prosinec 2006

Digestoře - Část 6: Digestoře s proměnným prouděním vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14175-7 (704270) - listopad 2012

Digestoře - Část 7: Digestoře pro vysoké teplotní zatížení a koncentrace kyselin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14175-8 (704270) - prosinec 2022

Digestoře - Část 8: Digestoře pro práci s radioaktivními materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17441 (704271) - říjen 2020

Laboratorní instalace - Větrací systémy v laboratořích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13130 (704300) - prosinec 2011

Laboratorní sklo - Exsikátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 70 4309 (704309) - červen 1996 aktuální vydání

Laboratorní sklo. Skleněné laboratorní nádoby tlustostěnné. Všeobecné technické požadavky

65 Kč

ČSN EN ISO 4796-1 (704320) - září 2016 aktuální vydání

Laboratorní sklo - Lahve - Část 1: Lahve se závitovým hrdlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4796-2 (704320) - leden 2001

Laboratorní sklo - Lahve - Část 2: Lahve s kuželovým hrdlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4796-3 (704320) - leden 2001

Laboratorní sklo - Lahve - Část 3: Lahve se spodním tubusem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4142 (704321) - červenec 2003

Laboratorní sklo - Zkumavky

190 Kč

ČSN EN ISO 13132 (704322) - prosinec 2011

Laboratorní sklo - Petriho misky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6556 (704323) - duben 2013

Laboratorní sklo - Odsávací lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16496 (704324) - září 2016

Laboratorní sklo - Tepelněizolační nádoby s vakuovým pláštěm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12585 (704505) - srpen 1999

Skleněné aparatury, potrubí a tvarovky - Potrubí a tvarovky DN 15 až 1000 - Slučitelnost a vyměnitelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 10991 (704600) - duben 2010

Mikroprocesní inženýrství - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN 70 4850 (704850) - únor 1987

Laboratorní skleněné slinuté filtry

190 Kč

ČSN EN ISO 24998 (706101) - květen 2009

Laboratorní vybavení z plastů - Jednorázové Petriho misky pro mikrobiologické postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 70 8005 (708005) - únor 1993

Užitkové sklo. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.94t, UR 7.95, Z2 11.97t

254 Kč

ČSN 70 8011 (708011) - prosinec 1983

Užitkové sklo. Ručně foukané sodnodraselné hladké sklo. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 70 8014 (708014) - listopad 1984

Užitkové sklo. Sklo zušlechtěné matovým nebo leštěným výbrusem, rytinou nebo leptanými dekory. Technické požadavky

125 Kč
foo