Třída 7042 - Laboratorní přístroje a jejich součásti

Zobrazit obsah třídy 70 - Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 4200 (704200) - říjen 1997 aktuální vydání

Laboratorní sklo - Chladiče

190 Kč

ČSN 70 4205 (704205) - únor 1999 aktuální vydání

Laboratorní sklo - Skleněné spojovací díly

190 Kč

ČSN EN ISO 13079 (704206) - prosinec 2011

Laboratorní sklo a výrobky z plastu - Trubičky pro měření rychlosti sedimentace erytrocytů Westergrenovou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15964 (704240) - srpen 2011

Přístroje pro dechovou zkoušku na alkohol pro opakované použití - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16280 (704241) - duben 2013

Přístroje pro dechovou zkoušku na alkohol pro běžnou potřebu - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8655-1 (704255) - listopad 2022 aktuální vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Terminologie, obecné požadavky a doporučení pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8655-2 (704255) - listopad 2022 aktuální vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 2: Pipety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8655-3 (704255) - listopad 2022 aktuální vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 3: Byrety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8655-4 (704255) - listopad 2022 aktuální vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 4: Zařízení ke zřeďování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8655-5 (704255) - listopad 2022 aktuální vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 5: Dávkovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8655-6 (704255) - listopad 2022 aktuální vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 6: Gravimetrický referenční postup měření pro stanovení objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8655-7 (704255) - listopad 2022 aktuální vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 7: Alternativní postupy měření pro stanovení objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 8655-8 (704255) - listopad 2022

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 8: Fotometrický referenční postup měření pro stanovení objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8655-9 (704255) - listopad 2022

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 9: Ručně ovládané přesné laboratorní stříkačky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14175-6 (704270) - prosinec 2006

Digestoře - Část 6: Digestoře s proměnným prouděním vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14175-7 (704270) - listopad 2012

Digestoře - Část 7: Digestoře pro vysoké teplotní zatížení a koncentrace kyselin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14175-8 (704270) - prosinec 2022

Digestoře - Část 8: Digestoře pro práci s radioaktivními materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17441 (704271) - říjen 2020

Laboratorní instalace - Větrací systémy v laboratořích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16589-1 (704272) - červen 2023

Laboratorní lokální odsávací zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody typových zkoušek pro kloubová odsávací ramena

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23783-1 (704273) - březen 2024

Automatizované systémy pro manipulaci s kapalinami - Část 1: Slovník a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23783-2 (704273) - březen 2024

Automatizované systémy pro manipulaci s kapalinami - Část 2: Postupy měření pro stanovení objemové výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 23783-3 (704273) - březen 2024

Automatizované systémy pro manipulaci s kapalinami - Část 3: Stanovení, specifikace a uvádění objemové výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo