ICS 81.040.10 - Sklářské suroviny a surové sklo

ČSN ISO 7884-1 (700510) - říjen 1992

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 1: Zásady pro stanovení viskozity a vztažných bodů viskozity

190 Kč

ČSN ISO 7884-2 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 2: Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem

230 Kč

ČSN ISO 7884-3 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 3: Stanovení viskozity viskozimetrem s protahovaným vláknem

190 Kč

ČSN ISO 7884-4 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 4: Stanovení viskozity průhybem trámečku

230 Kč

ČSN ISO 7884-5 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 5: Stanovení pracovní teploty viskozimetrem s klesající tyčinkou

125 Kč

ČSN ISO 7884-7 (700510) - únor 1994

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 7: Stanovení horní a dolní chladicí teploty průhybem trámečku

230 Kč

ČSN ISO 7991 (700511) - říjen 1992

Sklo. Stanovení středního součinitele délkové (teplotní) roztažnosti

190 Kč

ČSN ISO 7884-8 (700512) - říjen 1992

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 8: Stanovení (dilatometrické) transformační teploty tg

125 Kč

ČSN 70 0513 (700513) - říjen 1981

Sklo. Metoda stanovení hustoty

125 Kč

ČSN 70 0527-1 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu křemičitého

125 Kč

ČSN 70 0527-2 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu boritého

65 Kč

ČSN 70 0527-3 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu sodného a draselného

65 Kč

ČSN 70 0527-4 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu železitého

125 Kč

ČSN 70 0527-5 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu olovnatého

65 Kč

ČSN 70 0527-6 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

65 Kč

ČSN 70 0527-7 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu arsenitého

125 Kč

ČSN ISO 720 (700530) - říjen 1992

Sklo. Odolnost skleněné drti proti vodě při 121 °C. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd

190 Kč

ČSN ISO 719 (700531) - říjen 1992

Sklo. Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd

190 Kč

ČSN 70 0532-1 (700532) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metoda stanovení odolnosti proti kyselině chlorovodíkové při 100 °C

190 Kč

ČSN 70 0532-2 (700532) - říjen 1992

Sklo. Stanovení odolnosti proti kyselině. Část 2: Vážková metoda

125 Kč

ČSN ISO 695 (700533) - říjen 1993

Sklo. Odolnost proti účinku vroucího vodného roztoku směsi alkálií. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd

125 Kč

ČSN 70 0545 (700545) - březen 1986

Sklo. Stanovení indexu lomu pulfrichovým refraktometrem

190 Kč

ČSN ISO 7884-6 (700575) - říjen 1992

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 6: Stanovení bodu měknutí

190 Kč

ČSN 70 0600 (700600) - říjen 1987

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 70 0601 (700601) - říjen 1987

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Rozklady

190 Kč

ČSN 70 0605 (700605) - červenec 1988

Zkušební metody skla. Chemický rozbor nebarevného sodno-hořečnato-vápenato-křemičitého skla

125 Kč

ČSN 70 0606 (700606) - červenec 1988

Zkušební metody skla. Chemický rozbor zeleného sodno-hořečnato-vápenato-křemičitého skla

125 Kč

ČSN 70 0607 (700607) - červenec 1988

Zkušební metody skla. Chemický rozbor hnědého sodno-hořečnato-vápenato-křemičitého skla

125 Kč

ČSN 70 0608 (700608) - duben 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor sodno-draselno-borito-hlinito-křemičitého skla

125 Kč

ČSN 70 0609 (700609) - květen 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor hořečnato-vápenato-borito-hlinito-křemičitého skla

125 Kč

ČSN 70 0610 (700610) - leden 1991

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla zakaleného sloučeninami fluóru a fosforu

125 Kč

ČSN 70 0611 (700611) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor alkalicko-olovnato-křemičitého skla

65 Kč

ČSN 70 0621-1 (700621) - duben 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu křemičitého vážkovou a fotometrickou metodou

125 Kč

ČSN 70 0621-2 (700621) - červenec 1978

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku křemičitého za přítomnosti fluoridů vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0623-1 (700623) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku boritého titrační metodou

65 Kč

ČSN 70 0623-2 (700623) - květen 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu boritého titrační metodou (po oddělení na katexu)

125 Kč

ČSN 70 0623-4 (700623) - duben 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu boritého titrační metodou po srážení uhličitanem vápenatým

65 Kč

ČSN 70 0625-1 (700625) - březen 1991

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu fosforečného fotometrickou metodou molybdatovanadičným činidlem

32 Kč

ČSN 70 0626-1 (700626) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku železitého fotometrickou metodou s 2,2°-dipyridylem

65 Kč

ČSN 70 0626-2 (700626) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku železitého fotometrickou metodou s 1,10-fenanthrolinem

65 Kč

ČSN 70 0626-3 (700626) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku železitého fotometrickou metodou s kyselinou sulfosalicilovou

32 Kč

ČSN 70 0626-4 (700626) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku železitého titrační metodou s chelatonem 3

65 Kč

ČSN 70 0627-1 (700627) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku železitého titrační metodou

65 Kč

ČSN 70 0628-1 (700628) - duben 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou s chelatonem 3

125 Kč

ČSN 70 0628-2 (700628) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku hlinitého vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0628-3 (700628) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu hlinitého fotometrickou metodou s chromazurolem S

65 Kč

ČSN 70 0629-1 (700629) - květen 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu titaničitého fotometrickou metodou s tironem

65 Kč

ČSN 70 0631-1 (700631) - červenec 1978

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku zinečnatého titrační metodou s chelatonem 3 (po oddělení na měniči aniontů)

65 Kč

ČSN 70 0631-2 (700631) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu zinečnatého titrační metodou s chelatonem 3 (po oddělení jako sulfid zinečnatý)

65 Kč

ČSN 70 0631-3 (700631) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu zinečnatého metodou atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 70 0632-1 (700632) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého metodou s chelatonem 3 (po oddělení elektrolysou)

65 Kč

ČSN 70 0632-2 (700632) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0632-3 (700632) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého metodou atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 70 0634-2 (700634) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku manganatého titrační metodou

65 Kč

ČSN 70 0634-3 (700634) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku manganatého titrační metodou s chelatonem 3

65 Kč

ČSN 70 0637-1 (700637) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku barnatého vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0637-2 (700637) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu barnatého v přítomnosti oxidu olovnatého vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0638-1 (700638) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku vápenatého titrační metodou s chelatonem 3

65 Kč

ČSN 70 0638-2 (700638) - duben 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu vápenatého metodou atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 70 0639-1 (700639) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku hořečnatého titrační metodou s chelatonem 3

65 Kč

ČSN 70 0639-2 (700639) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku hořečnatého metodou atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 70 0641-3 (700641) - květen 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu alkalických kovů metodou atomové emisní nebo absorpční plamenové spektrometrie (se srovnávacími roztoky)

125 Kč

ČSN 70 0642-1 (700642) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku sodného vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0643-1 (700643) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku draselného vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0646-1 (700646) - červenec 1978

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení fluoridů titrační metodou (po oddělení na měniči kationtů)

65 Kč

ČSN 70 0646-2 (700646) - březen 1991

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení fluoridů po oddělení hydropyrolytickou metodou

65 Kč

ČSN 70 0646-3 (700646) - květen 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení fluoridů iontovou selektivní elektrodou

65 Kč

ČSN 70 0648-1 (700648) - březen 1991

Zkušební metoda skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu sírového vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0649-1 (700649) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení sirníků titrační metodou

65 Kč

ČSN 70 0651-1 (700651) - červenec 1978

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku arsenitého fotometrickou metodou s diethyldithiokarbamidanem stříbrným

125 Kč

ČSN 70 0653-1 (700653) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu antimonitého fotometrickou metodou s jodidem draselným a kyselinou askorbovou

65 Kč

ČSN 70 0660-1 (700660) - březen 1976

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku chromitého fotometrickou metodou

65 Kč