ČSN 70 0600 (700600)

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Společná ustanovení

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma určuje způsob přípravy vzorku, chemikálie a pomocné látky, zkušební přístroje a pomůcky a další společná ustanovení pro provádění chemických rozborů skel. Analytické metody pro stanovení jednotlivých složek skla jsou uvedeny v přidružených normách. K normě je přiložena rozsáhlá informační příloha 1 "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci", která upozorňuje na platné předpisy a normy (zejm. ČSN 01 8003), dále na vlastnosti kyseliny fluorovodíkové a chloristé, dále na povinnost vypracovat pokyny pro ochranu zdraví pro každé konkretní pracoviště a konečně obsahuje zásady první pomoci. Norma je příkladem zahrnutí požadavků na ochranu zdraví, obvyklých v normách pro chemické sloučeniny do norem třídy 70. ČSN 70 0600 byla schválena 12.10.1987 a nabyla účinnosti od 1.9.1988. Nahradila ČSN 70 0600 z 31.3.1976.

Označení ČSN 70 0600 (700600)
Katalogové číslo 30624
Cena 230 Kč230
Datum schválení 12. 10. 1987
Datum účinnosti 1. 9. 1988
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963306247
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 70 06 00
  • ČSN 700600
  • ČSN 70 06 00 : 1987
  • ČSN 700600:1987
  • ČSN 70 0600:1987