ČSN 70 0632-1 (700632)

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého metodou s chelatonem 3 (po oddělení elektrolysou)

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy platí spolu s ČSN 70 0600 pro stanovení oxidu olovnatého popsanou metodou v těch typech skla, u nichž je její použití předepsáno v normě pro rozbor příslušného typu skla. Principem metody je vyloučení olovnatých iontů působení elektrického proudu v roztoku obsahujícím HNO3 na platinové anodě jako oxid olovičitý. Po rozpuštění v kyselině dusičné a peroxidu vodíku se stanoví obsah oxidu olovnatého chelatometrickou titrací na xylenolovou oranž v prostředí tlumeném octanem sodným na hodnotu pH 5,4. Norma neobsahuje upozornění na možná rizika při provádění rozborů. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 70 0632-1 byla schválena 18.6.1986 a nabyla účinnosti od 1.7.1987.

Označení ČSN 70 0632-1 (700632)
Katalogové číslo 30643
Cena 65 Kč65
Datum schválení 18. 6. 1986
Datum účinnosti 1. 5. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963306438
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 70 0632-2 (700632)
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého vážkovou metodou

ČSN 70 0632-3 (700632)
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého metodou atomové absorpční spektrometrie

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 700632-1
  • ČSN 70 06 32-1