ČSN 70 0532-2 (700532)

Sklo. Stanovení odolnosti proti kyselině. Část 2: Vážková metoda

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy pro zkoušku odolnosti skla proti kyselinám pro všechny druhy skla, pokud pro ně nejsou předepsány jiné zkoušky. Slouží především k základnímu roztřídění libovolných druhů skla. Podle této části normy nelze hodnotit sklo jako hmotu ani výrobky, jejichž povrchy byly dodatečně jakýmkoli způsobem upravovány. Podstata zkoušky: Metoda spočívá v působení kyseliny chlorovodíkové, c(HCl) = 6 mol.l-1 na zkušební vzorky při teplotě odpovídající bodu varu kyseliny po dobu 6 hodin. Odolnost se vyjadřuje polovinou zjištěného hmotnostního úbytku vzorků a vztahuje se na 100 cm2 plochy. ČSN 70 0532-2 byla vydána v říjnu 1992.

Označení ČSN 70 0532-2 (700532)
Katalogové číslo 30614
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963306148
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 70 0532-1 (700532)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metoda stanovení odolnosti proti kyselině chlorovodíkové při 100 °C

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 700532-2
  • ČSN 70 05 32-2