ČSN 70 0527-7 (700527)

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu arsenitého

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato sedmá část normy platí pro stanovení oxidu arsenitého fotometrickou metodou ve výluzích, získaných po zkoušce odolnosti povrchu skleněných výrobků proti vodě podle ČSN 70 0529. Přípustné hodnoty oxidu arsenitého ve výluhu jsou uvedeny v příslušných předmětových normách. Podstatou zkoušky je redukce iontů arsenu vodíkem na arsen, který reaguje v chloroformovém roztoku brucinu s diethyldithiokarbamidanem stříbrným za vzniku červeného zabarvení. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. V příloze k normě jsou pokyny pro ochranu zdraví s odkazem na ČSN 01 8003 a na předpisy pro práci s jedy. Je též upozorněno na povinnost organizací, vypracovat pro práce s jedy příslušné pokyny. ČSN 70 0527 část 7 byla schválena 8.12.1986 a nabyla účinnosti od 1.12.1987. Nahradila spolu s ostatními částmi 1 - 6 starší ČSN 70 0527 z r.1973.

Označení ČSN 70 0527-7 (700527)
Katalogové číslo 30610
Cena 125 Kč125
Datum schválení 8. 12. 1986
Datum účinnosti 1. 12. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963306100
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 70 0527-1 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu křemičitého

ČSN 70 0527-2 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu boritého

ČSN 70 0527-3 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu sodného a draselného

ČSN 70 0527-4 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu železitého

ČSN 70 0527-5 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu olovnatého

ČSN 70 0527-6 (700527)
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 700527-7
  • ČSN 70 05 27-7