ČSN ISO 7884-8 (700512)

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 8: Stanovení (dilatometrické) transformační teploty tg

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7884-8:1987. Mezinárodní norma ISO 7884 Sklo - Viskozita a vztažné body viskozity sestává z následujících oddělených částí: Část 1: Zásady pro stanovení viskozity a vztažných bodů viskozity. Část 2: Stanovení viskozity rotačními viskozimetry. Část 3: Stanovení viskozity viskozimetrem s protahovaným vláknem. Část 4: Stanovení viskozity průhybem trámečku. Část 5: Stanovení pracovní teploty viskozimetrem s klesající tyčinkou (přístrojem pro stanovení bodu vnoření ). Část 6: Stanovení bodu měknutí. Část 7: Stanovení horní a dolní chladicí teploty průhybem trámečku. Část 8: Stanovení (dilatometrické) transformační teploty. Tato část mezinárodní normy ISO 7884 určuje metodu stanovení (dilatometrické) transformační teploty tg metodou měření teplotní roztažnosti. Tato teplota charakterizuje určitý přechodný stav skla z elasticko-křehkého stavu (za nízkých teplot) do viskozitního stavu (za vysokých teplot). Transformační teplota je užitečná při určování chladicích postupů a při odhadování horní teplotní hranice použivatelnosti skleněného zboží. Princip metody: Transformační teplota se stanoví sledováním délkových změn skleněné tyčinky vztažených k její výchozí délce při počáteční teplotě. Poměrné délkové změny se do grafu vynášejí proti příslušným teplotám (dilatometrická křivka). Dilatometrická křivka se měří za definovaného vzestupu teploty. Z této dilatometrické křivky se stanoví transformační teplota grafickým postupem. ČSN ISO 7884-8 (70 0512) byla vydána v říjnu 1992. Nahradila ČSN 70 0512 z 27.10.1980.

Označení ČSN ISO 7884-8 (700512)
Katalogové číslo 30601
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963306018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7884-1 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 1: Zásady pro stanovení viskozity a vztažných bodů viskozity

ČSN ISO 7884-2 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 2: Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem

ČSN ISO 7884-3 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 3: Stanovení viskozity viskozimetrem s protahovaným vláknem

ČSN ISO 7884-4 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 4: Stanovení viskozity průhybem trámečku

ČSN ISO 7884-5 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 5: Stanovení pracovní teploty viskozimetrem s klesající tyčinkou

ČSN ISO 7884-7 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 7: Stanovení horní a dolní chladicí teploty průhybem trámečku

ČSN ISO 7884-6 (700575)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 6: Stanovení bodu měknutí