ČSN ISO 7884-6 (700575)

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 6: Stanovení bodu měknutí

ČSN ISO 7884-6 Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 6: Stanovení bodu měknutí
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7884-6:1987. Mezinárodní norma ISO 7884 Sklo - Viskozita a vztažné body viskozity sestává z následujících oddělených částí: Část 1: Zásady pro stanovení viskozity a vztažných bodů viskozity. Část 2: Stanovení viskozity rotačními viskozimetry. Část 3: Stanovení viskozity viskozimetrem s protahovaným vláknem. Část 4: Stanovení viskozity průhybem trámečku. Část 5: Stanovení pracovní teploty viskozimetrem s klesající tyčinkou (přístrojem pro stanovení bodu vnoření ). Část 6: Stanovení bodu měknutí. Část 7: Stanovení horní a dolní chladicí teploty průhybem trámečku. Část 8: Stanovení (dilatometrické) transformační teploty. Tato část mezinárodní normy ISO 7884 určuje metodu stanovení bodu měknutí skla. Metoda se osvědčila jako kontrolní zkouška citlivá na změny složení, jako vhodná součást přejímací kontroly i jako orientační zkouška při výzkumné a vývojové práci se sklem. Princip metody: Určuje se teplota, při níž se skleněné vlákno kruhového průřezu, jmenovitého průměru 0,65 mm a délky 235 mm s určenými tolerancemi, vlastní hmotností prodlužuje rychlostí 1 mm.min-1, je-li 100 mm horní části jeho délky zahříváno v pícce určeného typu rychlostí (5±1) °C . min-1. ČSN ISO 7884-6 (70 0575) byla vydána v říjnu 1992. Nahradila ČSN 70 0575 z 2.11.1981.

Označení ČSN ISO 7884-6 (700575)
Katalogové číslo 30622
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963306223
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7884-1 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 1: Zásady pro stanovení viskozity a vztažných bodů viskozity

ČSN ISO 7884-2 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 2: Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem

ČSN ISO 7884-3 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 3: Stanovení viskozity viskozimetrem s protahovaným vláknem

ČSN ISO 7884-4 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 4: Stanovení viskozity průhybem trámečku

ČSN ISO 7884-5 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 5: Stanovení pracovní teploty viskozimetrem s klesající tyčinkou

ČSN ISO 7884-7 (700510)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 7: Stanovení horní a dolní chladicí teploty průhybem trámečku

ČSN ISO 7884-8 (700512)
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 8: Stanovení (dilatometrické) transformační teploty tg