ČSN EN 12898 (700585) Aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity

ČSN EN 12898 Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje postup pro stanovení emisivity povrchů skla a skla s povlakem při pokojové teplotě.
Emisivita je nezbytná při zohlednění přenosu tepla sáláním z povrchů při standardní teplotě 283 K pro účely stanovení hodnoty U a celkového činitele prostupu sluneční energie zasklením.
Postup, založený na spektrofotometrických měřeních zrcadlového činitele odrazu při téměř kolmém dopadu u materiálů neprůhledných v infračervené oblasti, není použitelný u zasklívacích prvků s nejméně jednou z následujících vlastností:
a) s drsnými nebo strukturovanými povrchy, kde je dopadající záření odráženo difúzně;
b) se zakřivenými povrchy, kde je dopadající záření, při použití příslušenství pro měření činitele zrcadlového odrazu, zrcadlově odraženo pod úhly neumožňujícími dopad na detektor;
c) průhledných v infračervené oblasti.
Nicméně, může být použit s opatrností na jakýkoli zasklívací prvek za předpokladu, že jsou povrchy rovinné a nerozptylující a že prvek není průhledný v infračervené oblasti.
Přestože jsou měření činitele prostupu obsažena v tomto dokumentu, jsou nutná pouze ke kontrole, zda je vzorek v infračervené oblasti neprůhledný, v kontextu tohoto dokumentu. Pokud je vzorek v infračervené oblasti průhledný, je tento dokument nepoužitelný.
Předchozí verze tohoto dokumentu byla založena na využití měření činitele odrazu pomocí disperzních infračervených spektrofotometrů s dvojitým paprskem, schopných měřit téměř celý spektrální rozsah černého tělesa při standardní referenční teplotě, a stanovení emisivity metodou 30 pořadnic. Toto vydání bere v úvahu FTIR-spektrofotometry s omezeným spektrálním rozsahem. Popisuje metodu, podle níž lze spektrofotometry použít ke stanovení emisivity, pokud jsou schopny měřit až do 24. pořadnice a pokud splňují kritérium šumu pro tento spektrální rozsah. Umožňuje zahrnout data od 25. do 30. pořadnice. Do tohoto vydání byla přidána nová informativní příloha (příloha D), popisující principy příslušenství pro absolutní odraz. Tato příslušenství jsou určena k použití kvalifikovaným personálem.
Vzhledem k tomu, že jsou FTIR-spektrofotometry jednopaprskové, na rozdíl od disperzních spektrofotometrů, které jsou dvoupaprskovými přístroji, byl v rámci projektu THERMES financovaného z Evropských fondů vyvinut postup pro korekci driftu.

Označení ČSN EN 12898 (700585)
Katalogové číslo 509620
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135096206
Tato norma nahradila ČSN EN 12898 (700585) z září 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)