ICS 81.040.30 - Výrobky ze skla

ČSN EN 2155-7 (317370) - říjen 1998

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel - Část 7: Stanovení optické odchylky

125 Kč

ČSN EN 61331-2 ed. 2 (364731) - září 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 2: Průhledné ochranné tabule

230 Kč

ČSN 70 0001 (700001) - březen 1976

Názvosloví hlavních skupin skleněných výrobků

440 Kč

ČSN 70 0020 (700020) - říjen 1981

Vady ve skleněných výrobcích. Názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 8.85t

190 Kč

ČSN 70 0534 (700534) - říjen 1981

Sklo. Metoda kontroly vnitřního napětí ve skleněných výrobcích

230 Kč

ČSN EN 1388-2 (700542) - listopad 1997 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 2: Stanovení olova a kadmia uvolněného z křemičitých povrchů kromě keramického zboží

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.04t

370 Kč

ČSN 70 0562 (700562) - říjen 1981

Stanovení rozměrů skleněných obalů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

157 Kč

ČSN 70 0591 (700591) - únor 1980

Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení optických vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.88t

315 Kč

ČSN 70 0592 (700592) - únor 1980

Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení mechanických vlastností

190 Kč

ČSN 70 0593 (700593) - únor 1980

Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení stálosti na světle, odolnosti proti teplotě a vlhkosti

125 Kč

ČSN 70 1304 (701304) - červenec 1985

Sklo ploché válcované opakní

125 Kč

ČSN 70 1500 (701500) - březen 1988

Bezpečnostní sklo vrstvené. Sklo pro zasklívání čelních oken dopravních prostředků. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 70 1550 (701550) - březen 1988

Bezpečnostní sklo tvrzené. Sklo pro zasklívání dopravních prostředků. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN EN 1595 (704020) - únor 1998

Tlakové nádoby z boritokřemičitého skla 3,3 - Všeobecné zásady pro konstrukci, výrobu a zkoušení

190 Kč

ČSN 70 4030 (704030) - září 2002 aktuální vydání

Laboratorní varné sklo - Všeobecné technické požadavky

125 Kč

ČSN 70 4039 (704039) - září 1997 aktuální vydání

Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 1.98, Z1 7.05t, Z2 5.06t

189 Kč

ČSN 70 4118 (704118) - říjen 1995 aktuální vydání

Laboratorní sklo. Sklenky se stupnicí

65 Kč

ČSN 70 8005 (708005) - únor 1993

Užitkové sklo. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.94t, UR 7.95, Z2 11.97t

254 Kč

ČSN 70 8011 (708011) - prosinec 1983

Užitkové sklo. Ručně foukané sodnodraselné hladké sklo. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 70 8014 (708014) - listopad 1984

Užitkové sklo. Sklo zušlechtěné matovým nebo leštěným výbrusem, rytinou nebo leptanými dekory. Technické požadavky

125 Kč

ČSN EN 14072 (910224) - květen 2004

Sklo v nábytku - Metody zkoušení

190 Kč