Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60432-1 (360131) Zrušená norma

Bezpečnostní požadavky pro žárovky. Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlování pro domácnost a obdobné účely

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3601 Žárovky

ICS: 29.140.20 Žárovky

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60432-1:2000. Evropská norma EN 60432-1:2000 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60432-1:1999 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi. Tato první část mezinárodní normy uvádí požadavky na bezpečnost a zaměnitelnost žárovek pro všeobecné osvětlování, které mají: - jmenovitý příkon až do 200 W včetně, - jmenovité napětí od 50 V do 250 V včetně, - baňky tvarů A, B, C, G, M, P, PS, PAR nebo R, nebo jiné tvary baněk, kde žárovky jsou určeny ke stejným účelům jako žárovky s předchozími tvary baněk, - baňky všech druhů provedení povrchů, - patice B15d, B22d, E14, E27 nebo E27/51X39. Norma uvádí metody, které by měl výrobce použít k prokázání, že jeho výrobek plní požadavky této normy na základě hodnocení celkové produkce ve spojení se zkušebními záznamy o hotových výrobcích. Tuto normu lze též použít pro certifikační účely. V normě jsou též uvedeny podrobnosti o zkoušení dávky, které mohou být použity k omezenému hodnocení dávek. Splnění požadavků této normy se týká pouze bezpečnosti a neposuzuje výkonnost žárovek z hlediska parametrů světelného toku, života nebo spotřeby energie. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Všeobecně, kapitola 2 - Požadavky a kapitola 3 - Hodnocení. Dále norma uvádí normativní Přílohy A, B, C, D, E, F, G, H, J, informativní Přílohu K, normativní Přílohu ZA a informativní Přílohu NA. ČSN EN 60432-1 (36 0131) byla vydána v září 2000. S účinností od 1.1. 2003 se ruší ČSN EN 60432-1 (36 0131) z října 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Upozorňujeme na souběžnou platnost norem stejného čísla!

Označení ČSN EN 60432-1 (360131)
Katalogové číslo 20249
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963202495
Změny a opravy A1 8.98t, A2 8.98t, Z1 9.00t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2003
Tato norma nahradila ČSN EN 60432 +A4 (360131) z ledna 1996
ČSN IEC 432 (360131) z srpna 1991
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 60432-1 ed. 2 (360131)
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

ČSN EN 60432-2 ed. 2 (360131)
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Halogenové žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

ČSN EN 60432-3 ed. 2 (360131)
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)