1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 60432-1 (360131) Zrušená norma

Bezpečnostní požadavky pro žárovky. Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlování pro domácnost a obdobné účely

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60432-1:2000. Evropská norma EN 60432-1:2000 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60432-1:1999 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi. Tato první část mezinárodní normy uvádí požadavky na bezpečnost a zaměnitelnost žárovek pro všeobecné osvětlování, které mají: - jmenovitý příkon až do 200 W včetně, - jmenovité napětí od 50 V do 250 V včetně, - baňky tvarů A, B, C, G, M, P, PS, PAR nebo R, nebo jiné tvary baněk, kde žárovky jsou určeny ke stejným účelům jako žárovky s předchozími tvary baněk, - baňky všech druhů provedení povrchů, - patice B15d, B22d, E14, E27 nebo E27/51X39. Norma uvádí metody, které by měl výrobce použít k prokázání, že jeho výrobek plní požadavky této normy na základě hodnocení celkové produkce ve spojení se zkušebními záznamy o hotových výrobcích. Tuto normu lze též použít pro certifikační účely. V normě jsou též uvedeny podrobnosti o zkoušení dávky, které mohou být použity k omezenému hodnocení dávek. Splnění požadavků této normy se týká pouze bezpečnosti a neposuzuje výkonnost žárovek z hlediska parametrů světelného toku, života nebo spotřeby energie. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Všeobecně, kapitola 2 - Požadavky a kapitola 3 - Hodnocení. Dále norma uvádí normativní Přílohy A, B, C, D, E, F, G, H, J, informativní Přílohu K, normativní Přílohu ZA a informativní Přílohu NA. ČSN EN 60432-1 (36 0131) byla vydána v září 2000. S účinností od 1.1. 2003 se ruší ČSN EN 60432-1 (36 0131) z října 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Upozorňujeme na souběžnou platnost norem stejného čísla!

Označení ČSN EN 60432-1 (360131)
Katalogové číslo 20249
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963202495
Změny a opravy A2 8.98t, A1 8.98t, Z1 9.00t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2003
Tato norma nahradila ČSN EN 60432 +A4 (360131) z ledna 1996
ČSN IEC 432 (360131) z srpna 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60432-1 ed. 2 (360131)
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

ČSN EN 60432-2 ed. 2 (360131)
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Halogenové žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

ČSN EN 60432-3 ed. 2 (360131)
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)