ČSN (normy i změny) z prosince 1997

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 11453 (010238) - prosinec 1997

Statistická interpretace údajů - Testy a konfidenční intervaly pro podíly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.00t

570 Kč

ČSN ISO 10227 (011426) - prosinec 1997

Zkoušení člověka / náhrady člověka nárazy (jednotlivými nárazy) a hodnocení - Pokyny pro technická hlediska

190 Kč

ČSN ISO 9614-2 (011617) - prosinec 1997

Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 2 : Měření skenováním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.98t

372 Kč

ČSN ISO 7565 (013892) - prosinec 1997

Mikrografie - Čtecí přístroje pro mikrografická média - Měření charakteristik

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9455-2 (050052) - prosinec 1997 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 2: Stanovení netěkavých látek, ebulliometrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 9455-9 (050059) - prosinec 1997 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku

125 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 1008 (061008) - prosinec 1997 aktuální vydání

Požární bezpečnost tepelných zařízení

440 Kč

ČSN 06 1401/změna Z3 (061401) - prosinec 1997

Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení

32 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0240/změna Z5 (070240) - prosinec 1997

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

32 Kč

ČSN 07 8305/změna Z8 (078305) - prosinec 1997

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla

32 Kč

ČSN 07 8509/změna Z4 (078509) - prosinec 1997

Barevné označování kovových tlakových nádob k dopravě plynů pro technické účely

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 07 8511/změna Z1 (078511) - prosinec 1997

Kovové láhve na plyny. Ocelové láhve bezešvé na stlačené plyny s plnicím přetlakem do 15 MPa

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 07 8512/změna Z1 (078512) - prosinec 1997

Kovové láhve na plyny. Ocelové láhve bezešvé na stlačené plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 07 8513/změna Z1 (078513) - prosinec 1997

Kovové láhve na plyny. Ocelové láhve bezešvé na zkapalněné plyny, čpavek a acetylen

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 07 8515/změna Z1 (078515) - prosinec 1997

Kovové láhve na plyny. Ocelové láhve bezešvé na stlačené plyny se zkušebním přetlakem 19 MPa

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 4705 (078516) - prosinec 1997

Znovuplnitelné ocelové bezešvé láhve na plyny

350 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 441-1/změna A1 (142741) - prosinec 1997

Distribuční chlazený nábytek. Část 1: Termíny a definice

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN IEC 381-1/změna Z1 (180110) - prosinec 1997

Analogové signály pro systémy řízení procesů. Část 1: Stejnosměrné proudové signály

32 Kč

ČSN IEC 946/změna Z1 (180112) - prosinec 1997

Dvojkové stejnosměrné napěťové signály pro systémy měření a řízení procesů

125 Kč

ČSN IEC 654-3/změna Z1 (180421) - prosinec 1997

Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 3: Mechanické vlivy

32 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11380 (195004) - prosinec 1997 aktuální vydání

Optika a optické přístroje - Oční optika - Šablony

125 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0700/změna Z4 (210700) - prosinec 1997

Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů

32 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN IEC 584-2/změna Z1 (258331) - prosinec 1997

Termoelektrické články. Část 2: Tolerance

Změna byla zrušena k 2. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 10567/změna Z1 (277002) - prosinec 1997

Stroje pro zemní práce. Hydraulická lopatová rýpadla. Nosnost

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 7003/změna Z4 (277003) - prosinec 1997

Stroje pro stavební a zemní práce. Hydraulická lopatová rýpadla. Názvosloví

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2955 (312505) - prosinec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Recyklace odpadů titanu a slitin titanu

190 Kč

ČSN EN 2938 (313134) - prosinec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, závitem k hlavě, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2885 (313217) - prosinec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída : 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2884 (313218) - prosinec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, z titanové slitiny, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2940 (313272) - prosinec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100 , přesazenou křížovou drážkou, závitem k hlavě, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 4069 (313322) - prosinec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, malé, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 600 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2907 (313351) - prosinec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3012 (313352) - prosinec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy) - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3013 (313352) - prosinec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3239 (313353) - prosinec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), s postříbřeným závitem - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí ) / 730 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3212 (317905) - prosinec 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení korozní odolnosti střídavým ponorem v tlumivém roztoku chloridu sodného

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61000-2-9 (333432) - prosinec 1997

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí HEMP - vyzařované rušení - Základní norma EMC

340 Kč

ČSN CISPR 18-3/změna A1 (334241) - prosinec 1997

Charakteristiky rušení od venkovních vedení a zařízení vysokého napětí. Část 3: Praktické způsoby pro omezení vzniku vysokofrekvenčního šumu

Změna byla zrušena k 1. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 870-1-4 (334610) - prosinec 1997

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 1: Všeobecná ustanovení - Oddíl 4: Základní aspekty přenosu dat dálkového ovládání a organizace norem IEC 870-5 a IEC 870-6

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 68-2-31/změna Z1 (345791) - prosinec 1997

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-31: Zkouška Ec: Pád a překlopení, přednostně pro vzorky typu zařízení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 68-2-32/změna Z1 (345791) - prosinec 1997

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-32: Zkouška Ed: Volný pád

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 68-2-55/změna Z1 (345791) - prosinec 1997

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-55: Zkouška Ee a návod: Nárazy

Změna byla zrušena k 13. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 68-2-7/změna Z1 (345791) - prosinec 1997

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-7: Zkouška Ga a návod: Stálé zrychlení

65 Kč

ČSN IEC 68-4/změna Z1 (345791) - prosinec 1997

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 4: Informace pro zpracovatele specifikací. Přehledové listy

125 Kč

ČSN IEC 628 (346713) - prosinec 1997

Plynování izolačních kapalin při elektrickém namáhání a ionizaci

350 Kč

ČSN EN 61232 (347505) - prosinec 1997

Ocelohliníkové dráty pro elektrotechniku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.01t

355 Kč

ČSN EN 60305 (348118) - prosinec 1997

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro AC sítě - Charakteristiky talířových izolátorů

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 34-16-1/změna Z1 (350000) - prosinec 1997

Točivé elektrické stroje. Část 16: Budicí systémy synchronních strojů. Kapitola 1: Definice

Změna byla zrušena k 29. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 34-3/změna Z1 (350000) - prosinec 1997

Točivé elektrické stroje. Část 3: Zvláštní požadavky na turbogenerátory

Změna byla zrušena k 1. květnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 120001 (355520) - prosinec 1997

Vzorová předmětová specifikace: Světlo emitující diody, pole světlo emitujících diod, zobrazovače se světlo emitujícími diodami bez vnitřní logiky a rezistoru

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 120004 (355520) - prosinec 1997

Vzorová předmětová specifikace: Spojovací fotočleny s tranzistorovým výstupem určené pro teplotu okolí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 120005 (355520) - prosinec 1997

Vzorová předmětová specifikace: Fotodiody, pole fotodiod (není určeno pro vláknově optické aplikace)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 120007 (355520) - prosinec 1997

Vzorová předmětová specifikace: Zobrazovače s kapalnými krystaly - Monochromní LCD bez elektronických obvodů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN 35 6553/změna Z1 (356553) - prosinec 1997

Zesilovače a předzesilovače polovodičových detektorů ionizujícího záření. Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 6560/změna Z1 (356560) - prosinec 1997

Definice názvů systému CAMAC použitých v publikacích IEC

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 6563/změna Z1 (356563) - prosinec 1997

Blokové přenosy v systémech CAMAC

32 Kč

ČSN EN 140200 (358121) - prosinec 1997

Dílčí specifikace : Neproměnné výkonové rezistory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 2.98, UR 3.98, UR 10.98, A1 4.02t

465 Kč

ČSN EN 140201 (358121) - prosinec 1997

Vzorová předmětová specifikace: Neproměnné výkonové rezistory (Úroveň hodnocení S)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 111100 (358520) - prosinec 1997

Dílčí specifikace : Paměťové obrazovky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62326-4-1 (359074) - prosinec 1997

Desky s plošnými spoji - Část 4: Neohebné vícevrstvé desky s plošnými spoji s propojením vrstev - Dílčí specifikace - Oddíl 1: Předmětová specifikace způsobilosti - Úrovně požadavků A, B a C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN IEC 743/změna A1 (359717) - prosinec 1997

Terminologie pro nástroje a vybavení užívané při pracích pod napětím

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 743/změna Z1 (359717) - prosinec 1997

Terminologie pro nástroje a vybavení užívané při pracích pod napětím

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60432-2/změna A1 (360131) - prosinec 1997

Bezpečnostní požadavky pro žárovky. Část 2: Halogenové žárovky pro domácnost a obdobné účely

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60400 +A1+A2/změna Z1 (360381) - prosinec 1997

Objímky pro zářivky a pro startéry

Změna byla zrušena k 1. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60838-2-1 (360385) - prosinec 1997

Různé objímky - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 1: Objímky S14

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.99t, A2 5.05t

505 Kč

ČSN EN 60929/změna A2 (360596) - prosinec 1997

Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám pro všeobecné osvětlování. Výkonnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60925/změna A1 (360598) - prosinec 1997

Elektronické předřadníky na stejnosměrné napětí pro zářivky pro všeobecné osvětlování. Základní požadavky

Změna byla zrušena k 23. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-1/změna A11 (361040) - prosinec 1997

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 60335-2-10 +A1/změna A51 (361055) - prosinec 1997

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ošetřování podlah a pro spotřebiče pro kartáčování za mokra

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-30/změna A51 (361055) - prosinec 1997

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a pro podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro spotřebiče na vytápění místností

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-35/změna A51 (361055) - prosinec 1997

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro průtokové ohřívače vody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-36 +A51+A1/změna Z1 (361055) - prosinec 1997

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické sporáky, pece a varné jednotky pro podniky veřejného stravování (obsahuje změny A51 + A1)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-42 +A1/změna Z1 (361055) - prosinec 1997

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické pece s nucenou konvekcí pro podniky veřejného stravování (obsahuje změnu A1:1992)

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-46 +A1/změna Z1 (361055) - prosinec 1997

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické parní spotřebiče pro podniky veřejného stravování (obsahuje změnu A1:1992)

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61011/změna A11 (361080) - prosinec 1997

Zdroje energie pro elektrické ohradníky. Bezpečnostní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky napájené ze sítě

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61727 (364620) - prosinec 1997

Fotovoltaické (FV) systémy - Parametry rozhraní s uživatelskou sítí

230 Kč

ČSN EN 61206 (364885) - prosinec 1997

Ultrazvuk - Dopplerovský systém s kontinuální vlnou - Zkušební postupy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 268-12/změna Z1 (368305) - prosinec 1997

Zařízení zvukového systému. Část 12: Použití konektorů pro rozhlasové a podobné účely

65 Kč

ČSN IEC 268-5/změna Z1 (368305) - prosinec 1997

Elektroakustická zařízení. Část 5: Reproduktory

Změna byla zrušena k 1. březnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 94-3/změna Z1 (368420) - prosinec 1997

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 3: Metody měření vlastností zařízení

65 Kč

ČSN IEC 94-5/změna Z1 (368420) - prosinec 1997

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 5: Elektromagnetické vlastnosti pásků pro magnetický záznam

32 Kč

ČSN IEC 94-7/změna Z1 (368420) - prosinec 1997

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 7: Kazety pro rozmnožované záznamy a domácí použití

32 Kč

ČSN IEC 1041-1/změna Z1 (368450) - prosinec 1997

Videomagnetofony pro neprofesionální použití. Metody měření. Část 1: Všeobecné obrazové (NTSC/PAL) a zvukové vlastnosti (podélný záznam)

32 Kč

ČSN EN 61252/změna Z1 (368832) - prosinec 1997

Elektroakustika. Technické požadavky na osobní zvukové expozimetry

32 Kč

ČSN EN ISO/IEC 9899/změna A1 (369132) - prosinec 1997

Informační technologie - Programovací jazyk C

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO/IEC 9899/změna Z1 (369132) - prosinec 1997

Informační technologie - Programovací jazyk C

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 8613-2 (369642) - prosinec 1997

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Struktury dokumentů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.99t, Oprava 2 12.99t

2 030 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-4 (369642) - prosinec 1997

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Profil dokumentu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 12.99t, Oprava 1 12.99t

480 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-9 (369642) - prosinec 1997

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury zvukového obsahu

350 Kč

ČSN EN 1387 (369744) - prosinec 1997 aktuální vydání

Strojově čitelné karty - Zdravotní aplikace - Karty : Všeobecné charakteristiky

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10265 (420232) - prosinec 1997 aktuální vydání

Magnetické materiály - Požadavky na ocelové plechy a pásy s určenými mechanickými a magnetickými vlastnostmi

230 Kč

ČSN EN 586-2 (424082) - prosinec 1997 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Výkovky - Část 2: Požadavky na mechanické a další vlastnosti

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 131-2/Oprava 1 (493830) - prosinec 1997

Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0246-12/změna Z1 (560246) - prosinec 1997

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení minerálních příměsí (písku)

32 Kč

ČSN EN 12144 (560415) - prosinec 1997 aktuální vydání

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení celkové alkality popela - Titrační metoda

190 Kč

ČSN EN 12145 (560416) - prosinec 1997 aktuální vydání

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení celkové sušiny - Vážková metoda ztráty hmotnosti sušením

190 Kč

ČSN EN 12146 (560417) - prosinec 1997 aktuální vydání

Ovocné a zeleninové šťávy - Enzymatické stanovení obsahu sacharózy - NADP spektrofotometrická metoda

230 Kč

ČSN EN 12148 (560419) - prosinec 1997 aktuální vydání

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení hesperidinu a naringinu v citrusových šťávách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN ISO 11214 (566142) - prosinec 1997 aktuální vydání

Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu karboxylových skupin v oxidovaném škrobu

190 Kč

ČSN 56 9149/změna Z2 (569149) - prosinec 1997

Zmrazené předsmažené bramborové hranolky

125 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 1444 (576020) - prosinec 1997

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu volného tuku

125 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 58 0510/změna Z6 (580510) - prosinec 1997

Koření tropické a subtropické

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 11178 (580521) - prosinec 1997

Badyán (Illicium verum Hook.f.) - Specifikace

190 Kč

ČSN ISO 10620 (580522) - prosinec 1997

Majoránka sušená (Origanum majorana L.) - Specifikace

125 Kč

64 Plasty

ČSN 64 0282/změna Z1 (640282) - prosinec 1997

Plasty. Stanovenie súčiniteľa priepustnosti a zákalu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 7278-1 (656042) - prosinec 1997

Kapalné uhlovodíky - Dynamické měření - Zkušební systémy pro objemové měřiče - Část 1: Všeobecné principy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 6551 (656043) - prosinec 1997

Ropné kapaliny a plyny - Přesnost a bezpečnost dynamického měření - Kabelový přenos elektrických a/nebo elektronických impulzových údajů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 6849 (666820) - prosinec 1997

Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení boru

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 787-11 (670520) - prosinec 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 11: Stanovení setřesného objemu a setřesné hustoty

125 Kč

ČSN EN ISO 787-18 (670520) - prosinec 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 18: Stanovení zbytku na sítě - Postup s mechanickým promýváním

125 Kč

ČSN EN ISO 787-19 (670520) - prosinec 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů - Část 19: Stanovení dusičnanů rozpustných ve vodě (Metoda s kyselinou salicylovou)

125 Kč

ČSN EN ISO 787-23 (670520) - prosinec 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 23: Stanovení hustoty (s použitím centrifugy pro odstranění pohlceného vzduchu)

125 Kč

ČSN EN ISO 8781-1 (670560) - prosinec 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik - Část 1: Hodnocení ze změny barvivosti barevných pigmentů

190 Kč

ČSN EN ISO 8781-2 (670560) - prosinec 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik - Část 2: Hodnocení ze změny jemnosti tření

190 Kč

ČSN EN ISO 8781-3 (670560) - prosinec 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik - Část 3: Hodnocení ze změny lesku

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-6-4 (690010) - prosinec 1997 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výroba - Část 6.4: Kontrola svarových spojů

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1172/změna Z3 (721172) - prosinec 1997

Stanovení zrnitosti a určení tvaru zrn kameniva

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 933-2 (721184) - prosinec 1997

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t, UR 4.98

157 Kč

ČSN EN 933-2/změna Z1 (721184) - prosinec 1997

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

32 Kč

ČSN EN 932-1 (721185) - prosinec 1997

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 4.98, Z1 11.01t

372 Kč

ČSN EN 932-3 (721186) - prosinec 1997

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.04t

295 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0405 (730405) - prosinec 1997 aktuální vydání

Měření posunů stavebních objektů

190 Kč

ČSN 73 0802/změna Z1 (730802) - prosinec 1997

Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

Změna byla zrušena k 1. lednu 2001.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 13395 (757456) - prosinec 1997 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

340 Kč

ČSN EN ISO 10712 (757733) - prosinec 1997 aktuální vydání

Jakost vod - Zkouška inhibice růstu na Pseudomonas putida (zkouška inhibice rozmnožování buněk Pseudomonas)

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 12023 (770869) - prosinec 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření propustnosti vodní páry v atmosféře vlhkého tepla

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 13397-1 (856015) - prosinec 1997 aktuální vydání

Parodontální kyrety, nástroje na zubní kámen, exkavátory - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 132-2 ed. 1/Cor.1 (872006) - prosinec 1997

Navrhování zařízení (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc)

20 Kč

ČSN ETS 300 500 ed. 2 (872535) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Principy telekomunikačních služeb podporovaných veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.01)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 503 ed. 2 (872537) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na doplňkové služby (GSM 02.04)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 522 ed. 2 (872553) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Architektura sítě (GSM 03.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 522 ed. 3 (872553) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Architektura sítě (GSM 03.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 526 ed. 2 (872557) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Organizace účastnických dat (GSM 03.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 577 ed. 8 (872576) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 579 ed. 6 (872577) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 505 ed. 2 (872598) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Vlastnosti pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.07)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 536 ed. 4 (872602) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 604 ed. 5 (872607) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 578 ed. 8 (872610) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 605 ed. 2 (872613) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Mapování informačního elementu mezi pohyblivou stanicí a systémem základnové stanice (MS-BSS) a mezi systémem základnové stanice a radiotelefonní ústřednou (BSS-MSC) - Signalizační procedury a aplikační část mobilních služeb (MAP) (GSM 09.10)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 608 ed. 4 (872614) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 559 ed. 4 (872617) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Podpora služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) na rádiovém rozhraní (GSM 04.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 599 ed. 4 (872625) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 557 ed. 5 (872628) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 557 ed. 6 (872628) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 557 ed. 7 (872628) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 546 ed. 2 (872637) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňkové služby - stupeň 2 (GSM 03.85)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 629 ed. 2 (872647) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Správa účastnických dat - stupeň 2 (GSM 03.16)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 607-1 ed. 3 (872648) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 607-2 ed. 1 (872648) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (GSM 11.10-2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 607-3 ed. 1 (872648) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 607-3 ed. 2 (872648) - prosinec 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 477 ed. 1 (873585) - prosinec 1997

Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - UPT fáze 2 - Funkční specifikace rozhraní karty UPT s integrovaným obvodem (ICC) a zařízeními pro příjem karet (CAD) - Dvoutónové multifrekvenční zařízení (DTMF) pro příjem karet UPT

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 066 ed. 2 (875002) - prosinec 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Volně plovoucí majáky pro námořní družicovou službu - Rádiové majáky udávající polohu v nouzi (EPIRB) a pracující na kmitočtu 406,025 MHz - Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 175-4 ed. 2 (875011) - prosinec 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 175-5 ed. 2 (875011) - prosinec 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 175-6 ed. 2 (875011) - prosinec 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.98t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 175-7 ed. 2 (875011) - prosinec 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 175-8 ed. 2 (875011) - prosinec 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 175-9 ed. 2 (875011) - prosinec 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 9: Profil veřejného přístupu (PAP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 676 ed. 1 (875068) - prosinec 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Rádiové vysílače a přijímače v leteckých stanicích letecké pohyblivé služby pracující v pásmu VHF (118 MHz - 137 MHz) používající amplitudovou modulaci a odstup kanálů 8,33 kHz - Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 157 ed. 2 (876001) - prosinec 1997

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Terminály s velmi malou aperturou (VSAT) určené jen pro příjem, pracující v pásmech 11/12 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 159 ed. 2 (876003) - prosinec 1997

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Terminály s velmi malou aperturou (VSAT) určené pro vysílání nebo pro vysílání a příjem, používané pro komunikaci, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz pevné družicové služby (FSS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 160 ed. 2 (876004) - prosinec 1997

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Řídicí a monitorovací funkce na terminálu s velmi malou aperturou (VSAT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 161 ed. 2 (876005) - prosinec 1997

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Centralizované řídicí a monitorovací funkce pro sítě terminálů s velmi malou aperturou (VSAT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 008-1 ed. 2 (877002) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Systém signalizace č. 7 - Část přenosu zpráv (MPN) pro podporu mezinárodních propojení - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 061-5 ed. 1 (877011) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 093-5 ed. 1 (877016) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 098-5 ed. 1 (877019) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 122-2 ed. 1 (877024) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Obecný protokol klávesnice pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 141-2 ed. 1 (877032) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 182-4 ed. 1 (877035) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 182-6 ed. 1 (877035) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 188-3 ed. 1 (877039) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 188-5 ed. 1 (877039) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 188-6 ed. 1 (877039) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 196-3 ed. 1 (877040) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 196-5 ed. 1 (877040) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 287-3 ed. 1 (877041) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č. 7 - Transakční schopnosti (TC) - verze 2 - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 402-6 ed. 1 (877085) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 6: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro všeobecný protokol

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 403-4 ed. 1 (877086) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 4: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 403-6 ed. 1 (877086) - prosinec 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 6: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 664-2 ed. 1 (877103) - prosinec 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 665-2 ed. 1 (877104) - prosinec 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 666-2 ed. 1 (877105) - prosinec 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 667-2 ed. 1 (877106) - prosinec 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 668-2 ed. 1 (877107) - prosinec 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 669-2 ed. 1 (877108) - prosinec 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Interakce doplňkových služeb - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 647 ed. 1 (877109) - prosinec 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Správa vrstvy pro SAAL na rozhraní síťového uzlu (NNI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 685 ed. 1 (877110) - prosinec 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Zacházení s problémem a jeho vyhledání v digitální účastnické signalizaci číslo dva (DSS2) a v signalizaci číslo 7 uživatelské části B-ISDN (B-ISUP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 672 ed. 1 (878532) - prosinec 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Důležité generické vlastnosti optických zesilovačů a subsystémů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 468 ed. 2 (879012) - prosinec 1997

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech digitální televize (DVB)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 732 ed. 1 (879014) - prosinec 1997

Televizní systémy - Zdokonalený 625-řádkový televizní systém PAL/SECAM - Referenční signály pro potlačení obrazů (GCR)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 739 ed. 1 (879532) - prosinec 1997

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Norma profilů pro připojování zařízení rádiového pagingu (RPE) k PISN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč